nieuws

Financieringsregelingen van RVO.nl

Geen categorie

Financieringsregelingen van RVO.nl

Energieonderzoek en -innovatie zijn de dragers van de energietransitie naar een CO2-arme Nederlandse energiehuishouding. Milieu-innovaties leveren nieuwe milieuvriendelijke technieken en bedrijfsmiddelen op. De Rijksdienst voor Ondernemend Nederland ondersteunt u bij de investeringen met kennis, advies, financiële regelingen en netwerken. 

Nederland heeft grote ambities. In 2030 is de CO2-uitstoot met 40 procent terugdrongen en in 2050 is de CO2-uitstoot met 80 – 95 procent op Europees niveau teruggedrongen.

Financieringsregelingen

De Topsector energie regelingen en de Demonstratie Energie-Innovatie Regeling stimuleren de innovaties in de energiesector. Vanaf 2011 bepaalt de Topsector Energie (samenwerking tussen overheid, bedrijfsleven en kennisinstituten) de Innovatieagenda.

Mogelijkheden

– Fiscaal voordelig investeren in milieuvriendelijke technieken kan met de Milieu Investeringsaftrek (MIA) en de Willekeurige afschrijving milieu-investeringen (Vamil).
– Kennisinstellingen en innovatieve ondernemers kunnen gebruik van verschillende Europese regelingen zoals Interreg en Horizon 2020.

Reageer op dit artikel