nieuws

Energiebesparing met nieuwe kieswijzer

Geen categorie

Energiebesparing met nieuwe kieswijzer

Het Platform Duurzame Huisvesting ontwikkelde een toolbox die ondernemers, huurders en verhuurders op basis van hun zoekcriteria, alleen de relevante informatie toont. Al deze hulpmiddelen, duurzaamheidstools, zijn terug te vinden in de toolbox van het Platform Duurzame Huisvesting (PDH).

Gebruikers geven aan wie zij zijn (eigenaar, (ver)huurder, adviseur, onderhoud- en installatieadviseur, bevoegd gezag), en naar welke informatie zij zoeken, zoals over:
energiewetgeving, energiebesparing, beheer & onderhoud,  certificering en  financiering. Ook kunnen gebruikers aangeven in welke vorm zij informatie willen zien zoals: infographic of factsheets,  voorbeelden of  duurzaamheidstools.  Hiermee biedt de toolbox  volgens het platform een heldere en gebruiksvriendelijke uitkomst voor de gebruiker die zijn of haar pand wil verduurzamen.

Green lease, energieprestatiecontracten
Een aantal tools richt zich op het oplossen van het belangenconflict tussen huurder en verhuurder/eigenaar bij de verduurzaming van bestaand vastgoed: de huurders profiteren van verduurzaming, maar de verhuurder/eigenaar moet de investeringen doen. Voor deze en andere knelpunten bij het verduurzamen van vastgoed heeft het PDH duurzaamheidstools ontwikkeld, zoals een green lease en energieprestatiecontract .

Infographics
Daarnaast vertaalt het Platform Duurzame Huisvesting complexe informatie over het duurzaamheidsvraagstuk naar overzichtelijke infographics en zijn zij actief betrokken bij de uitvoering van het Energieakkoord.

Samenwerkingsverband
Het Platform Duurzame Huisvesting is een samenwerkingsverband tussen branche-, koepel- en kennisorganisaties die een belangrijke rol spelen bij de verduurzaming van bestaande bedrijfshuisvesting. RVO.nl is als partner betrokken bij het platform.

Klik hier voor nadere informatie op de site van RVBO NL.

Reageer op dit artikel