nieuws

Alles over subsidieregeling ISDE voor warmtepompen

Geen categorie

Alles over subsidieregeling ISDE voor warmtepompen

Dit jaar kunnen particulieren en zakelijke gebruikers een beroep doen op de ISDE (InvesteringsSubsidie Duurzame Energie).

Met deze subsidieregeling erkent de overheid volmondig dat warmtepompen een belangrijke bijdrage leveren aan het behalen van duurzaamheidsdoelstellingen. Behalve voor warmtepompen kan via de ISDE ook een tegemoetkoming worden verkregen voor de aanschaf van zonneboilers, biomassaketels en pelletkachels.

Stimulans

Belangrijke reden voor de overheid om de ISDE in te stellen, is dat daarmee moet worden gestimuleerd dat Nederlandse huizen en bedrijven minder door gas en meer door duurzame warmte worden verwarmd, zodat energie wordt bespaard en de CO2-uitstoot gereduceerd. De InvesteringsSubsidie Duurzame Energie komt in dat kader voort uit het Energieakkoord dat in 2013 werd gesloten. Het gaat om een meerjarige regeling die van 1 januari 2016 doorloopt tot en met 31 december 2020. Per subsidiejaar wordt het budget steeds vooraf bekendgemaakt. In 2016 is er een totaalbedrag beschikbaar van 70 miljoen euro.

Voorwaardes

Om een subsidieaanvraag te kunnen indienen, moet aan een paar voorwaarden worden voldaan. Zo wordt alleen subsidie toegekend aan verwarmingstoestellen met een vermogen kleiner dan 70 kilowatt en moet de betreffende installatie binnen een jaar na toekenning in gebruik worden genomen. Een toestel waarvoor subsidie wordt aangevraagd moet zijn voorzien van een etiket, productkaart en documentatie, er mag niet eerder een subsidieaanvraag voor zijn ingediend en eenmaal geïnstalleerd mag hij niet binnen een jaar weer worden doorverkocht.

Subsidiebedrag

Het subsidiebedrag dat kan worden aangevraagd, hangt enerzijds af van het type apparaat dat wordt aangeschaft, en anderzijds van de energieprestatie die het levert. Als louter naar warmtepompen wordt gekeken, gaat het om basisbedragen van € 500,- voor een warmpompboiler, € 1.000,- voor een hybride warmtepomp, en € 2.000,- c.q. € 2.500.- voor een lucht/water- of water/water-warmtepomp.
Voor alle warmtepompen behalve warmtepompboilers worden deze bedragen nog verhoogd boven een bepaalde vermogensdrempel. Die drempel ligt bij hybride warmtepompen op een nominaal vermogen van 5 kilowatt, en bij lucht/water- en water/water-warmtepompen bij 10 kilowatt. Voor elke kilowatt aan extra vermogen (tot de eerder genoemde grens van 70 kW) wordt € 100,- extra toegekend. Bij een hybride systeem is voor die ‘vermogenstoeslag’ een plafond vastgesteld van € 1500,-.
Tot slot leveren lucht/water- en water/water-warmtepompen die een label in de hoogste energie-efficiëntieklassen dragen, nog een bonusbedrag op, van € 150,- in het geval van label A+ en € 300,- bij label A++.

Vraag ISDE aan

Voor het lopend kalenderjaar van een subsidieaanvraag in het kader van de ISDE tot 31 december worden ingediend via de Rijksdienst Voor Ondernemend Nederland (RVO.nl). Eindgebruikers die van plan zijn een warmtepomp te laten installeren, doen er verstandig aan om niet te lang met een aanvraag te treuzelen. Aanvragen worden op volgorde van binnenkomst afgehandeld. Als het volledige subsidiebedrag van 70 miljoen euro voor die kalenderjaar is vergeven, zullen ‘laatkomers’ moeten wachten op de regeling van 2017.

Meer weten? Nederlands Warmtepomp Congres!

Wilt u alles weten over de financiering van projecten met warmtepompen? Kom dan naar op 7 juni naar het Nederlands Warmtepomp Congres 2016.

Reageer op dit artikel