nieuws

Ing. Peter Centen bestuurslid Dutch Heat Pump Association

Geen categorie

Ing. Peter Centen bestuurslid Dutch Heat Pump Association

Ing. Peter Centen is met ingang van 5 april 2016 benoemd tot bestuurslid van de Dutch Heat Pump Association (DHPA). 

Als mededirecteur en Chief Technology Officer van Nathan, een expert op het gebied van duurzame klimaattechnologie, is ing. Peter Centen vereerd met zijn benoeming: “Met z’n allen zijn we volop bezig met de energietransitie van aardgas naar duurzame elektriciteit. Met de DHPA dragen we daar significant aan bij”.

Dutch Heat Pump Association

De DHPA zet zich als branche-organisatie in voor de verduurzaming van de gebouwde omgeving. Daarbij houden zij rekening met de landelijke doelstellingen op het gebied van CO2 emissie reductie, energiebesparing en gebruik van hernieuwbare energie. De DHPA is ook op Europees niveau actief als lid van de European Heat Pump Association (EHPA). De DHPA ziet het als haar taak om de markt voor toepassing van warmtepompen verder te helpen ontwikkelen. In een maatschappij waarin de nadruk steeds meer komt te liggen op energiezuinige gebouwen, zijn warmtepompen de toekomst.

Reageer op dit artikel