nieuws

Ecodesign-verordening voor ventilatie-eenheden

Geen categorie

Ecodesign-verordening voor ventilatie-eenheden

Sinds 1 januari 2016 wordt de verordening (nr 1253/2014) toegepast op eenheden ventilatie, met strengere eisen in 2018. Wat houdt de Ecodesign-verordening voor ventilatie-eenheden in? Een overzicht.

Op 7 juli 2014 keurde de Europese Commissie de verordening nr 1253/2014 (NL, pdf) goed. Op 15 december 2014 trad het in werking en vanaf 1 januari 2016 is de verordening van toepassing.

Dit voorschrift heeft betrekking op ventilatie-eenheden (VU). Zoals de richtlijn schrijft ‘een elektrisch aangedreven apparaat uitgerust met ten minste één rotorblad, een motor en een behuizing om gebruikte lucht te vervangen door buitenlucht in een gebouw of een deel van een gebouw’.

Ecodesign-verordening voor ventilatie

De twee belangrijkste soorten VU’s waarop de eisen inzake ecologisch ontwerp zijn gebaseerd, zijn:

1. Residentiële ventilatie-eenheden (RVUs – residential ventilation units): een ventilatie-eenheid waarbij (a) het maximum debiet niet meer bedraagt dan 250 m³/h; (b) met een maximale debiet tussen 250 en 1000 m³/h, en waarvan de fabrikant verklaart dat het beoogde gebruik exclusief voor residentiële ventilatietoepassingen bestemd is.

2. Niet-residentiële ventilatie-eenheden (NRVUs): Ventilatie-eenheden waarvan het maximale debiet van de ventilatie-unit hoger is dan 250 m³/h en, bij een maximale debiet is tussen de 250 en 1.000 m³/h. De fabrikant heeft niet verklaard dat het beoogde gebruik uitsluitend een residentiële ventilatietoepassing betreft.

Uitzonderingen

Er zijn enkele uitzonderingen die in artikel 1 van de verordening (nr 1253/2014) zijn opgenomen. Specifieke eisen inzake ecologisch ontwerp zijn bepaald op basis van de aard van de VUs.

Bron: IIF/IIR

Reageer op dit artikel