nieuws

Dijksma ondertekent Klimaatakkoord bij VN

Geen categorie

Dijksma ondertekent Klimaatakkoord bij VN

Staatssecretaris Dijksma van het ministerie van Infrastructuur en Milieu ondertekende als voorzitter van de Europese Unie namens de 28 lidstaten het Klimaatakkoord van Parijs bij de Verenigde Naties in New York. Minister-president Eman van Aruba plaatst zijn handtekening namens het Koninkrijk der Nederlanden.

Het Klimaatakkoord van Parijs is in december door 195 landen gesloten en heeft als doel mondiale stijging van de temperatuur te beperken om daarmee de risico’s van klimaatverandering te voorkomen. Dijksma: “Het tekenmoment van het historische Klimaatakkoord bevestigt nog eens dat de wereld wil werken aan het beperken van de temperatuurstijging en de desastreuze gevolgen van klimaatverandering. Alleen moeten de afspraken nu snel omgezet worden in acties. Daar zijn we al hard mee bezig, want we staan voor een forse opgave. De tijd tikt.”

Klimaatakkoord

Nederland is al direct met het ratificatie-proces van het Klimaatakkoord begonnen. Dat betekent dat de gemaakte afspraken in wetgeving worden vastgelegd. Het akkoord treedt in werking als tenminste 55 landen het akkoord ratificeren die tezamen verantwoordelijk zijn voor tenminste 55 procent van de totale broeikasgasuitstoot in de wereld.

Parijs-akkoord

Met het Parijs-akkoord zetten landen in op het beperken van de mondiale gemiddelde temperatuurstijging tot ruim beneden de twee graden. Zo met het streven deze tot 1,5 graad te beperken om de risico’s en impact van klimaatverandering te verminderen. Landen richten zich op het bereiken van een klimaatneutrale samenleving. De klimaatbijdragen die landen in aanloop naar de Klimaattop in Parijs hebben ingediend, vormen de eerste stap. De volgende stap op weg naar het mondiale doel is dat landen hun bijdragen elke vijf jaar gezamenlijk evalueren en aangeven hoe zij hun individuele inspanningen kunnen aanscherpen. Een belangrijk kompas is klimaatbestendigheid. Landen moeten zich ook aanpassen en weerbaar maken tegen klimaatverandering.

Bron: Rijksoverheid

Reageer op dit artikel