nieuws

Honderd miljoen euro voor energiebesparing in koopwoningen

Geen categorie

Honderd miljoen euro voor energiebesparing in koopwoningen

Het kabinet stelt 100 miljoen euro beschikbaar om energiebesparing in de koopsector te versnellen. Hiervan wordt 80 miljoen besteed aan een subsidieregeling voor energiebesparende maatregelen in koopwoningen en een voorlichtingscampagne.

De voorwaarde is dat een particuliere woningeigenaar of Vereniging van Eigenaren (VvE) veel energiebesparende maatregelen neemt in de bestaande woning. Verdere details worden in de zomer bekend gemaakt, schrijft minister Blok (Wonen en Rijksdienst) aan de Tweede Kamer.

Het resterende bedrag, 20 miljoen euro, wordt gebruikt om het Nationaal Energiebespaarfonds te verbeteren en voor innovatie bij bedrijven, gemeenten en andere (markt)partijen. Ook komt het Rijk samen met partijen van het Energieakkoord met een voorlichtingscampagne om energiebesparing te stimuleren.

Subsidie energiebesparing

De subsidie kan niet gebruikt worden voor een enkelvoudige energiebesparende maatregel of energieopwekking door bijvoorbeeld zonnepanelen. Voor duurzame energieopwekking via zonneboilers, warmtepompen, biomassaketels of pelletkachels heeft het ministerie van EZ wel subsidie beschikbaar. Beide subsidies mogen gecombineerd worden met een lening uit het Nationaal Energiebespaarfonds, zodat woningeigenaren desgewenst de hele investering op deze manier kunnen betalen.

Energiebesparing in de gebouwde omgeving is een belangrijk onderdeel uit het Energieakkoord uit 2013. Eerder maakte minister Blok verschillende afspraken om energiebesparing te stimuleren in zowel de koop- als huursector. Voorbeelden hiervan zijn de stimuleringsregeling energieprestatie huursector, fonds energiebesparing huursector, het energielabel en het Nationaal Energiebespaarfonds. De afspraak over de 100 miljoen euro is gemaakt bij de onderhandelingen over het Belastingplan 2016.

 

Reageer op dit artikel