nieuws

BENG-eisen in de lucht

Geen categorie

BENG-eisen in de lucht

Vanaf eind 2020 moeten alle nieuwe gebouwen in Nederland ‘bijna energieneutrale gebouwen’ (BENG) zijn. Maar hoe? De Rijksdienst voor Ondernemend Nederland (RVO) gaat u helpen.

RVO heeft in opdracht van het ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties een handreiking ontwikkeld welke de bepaling van de BENG-indicatoren uit de EPC-berekening toelicht. Met de handreiking kunt u de huidige EPC-berekening voor nieuwe gebouwen vertalen naar de komende BENG-eisen. Zo krijgt u inzicht of uw gebouw klaar is voor de eisen van de toekomst.

BENG

In de brief aan de Tweede Kamer van zijn de eisen aan bijna energieneutrale gebouwen gepubliceerd. De energieprestatie wordt uitgedrukt in drie BENG-indicatoren en deze vervangen de EPC als indicator. De drie eisen zijn:

• De maximale energiebehoefte in kWh per m2 gebruiksoppervlak per jaar;
• Het maximale primair energiegebruik, eveneens in kWh per m2 gebruiksoppervlak per jaar;
• Het minimale aandeel hernieuwbare energie in procenten.

Energieprestatie

In dezelfde brief aan de Tweede Kamer is aangekondigd dat de bepaling van de energieprestatie zal veranderen in het kader van de modernisering van de bouwregelgeving. Tot dit gereed is, kunnen de BENG-indicatoren bepaald worden uit de deelresultaten van de EPC-berekeningen volgens NEN 7120. De hoogte van de eis verschilt per gebruiksfunctie.

Reageer op dit artikel