nieuws

Ensoc Conferences: Financiering van energiebesparing en verduurzaming

Geen categorie

Ensoc Conferences: Financiering van energiebesparing en verduurzaming

Er kan veel meer energiebesparing en duurzame energie in de gebouwde omgeving worden gerealiseerd als de financiële drempel lager is. Hiervoor zijn mogelijkheden. Wat zijn nu de goedkope, handige financieringen en subsidies? Hoor dát en meer tijdens het congres van Ensoc op 3 november.

Het congres start met overheidsbeleid, subsidies en financiële regelingen. Uitvoerig zal worden stil gestaan bij komende veranderingen. De diverse vormen van laagdrempelige financiering, van reguliere subsidies en leningen tot diverse vormen van cofinanciering, komen uitvoerig aan de orde. Daarna zijn er een aantal voorbeeldprojecten geselecteerd waar veel laagdrempelige financieringsconstructies in gebruikt zijn, zoals de cofinanciering van verlichting. Parallel aan de conferentie zal ook een (kleine) beurs worden georganiseerd.

Het congres vindt plaats in de Jaarbeurs in Utrecht op dinsdagmiddag 3 november 2015 van 13.00 tot 17.00 uur. Wel moet u zich vooraf aanmelden.

Reageer op dit artikel