nieuws

Toets uw energie-efficiëntie projectidee

Geen categorie

Toets uw energie-efficiëntie projectidee

De regelingen Demonstratie energie-innovatie (DEI), innovatie Duurzame Energie en Energiebesparing Gebouwde Omgeving (iDEEGO) en Hernieuwbare energieprojecten is nog voldoende budget beschikbaar. Meld u aan en toets uw projectidee.

De subsidieregelingen ondersteunen combinaties van onderzoek, ontwikkeling en demonstratie. Wilt u weten of uw project in aanmerking komt voor een van de regelingen? Laat dan eerst uw projectidee toetsen door de RVO. Vul daarvoor het projectideeformulier in. Puntsgewijs de regelingen op een rij.

DEI

Eén van de regelingen die nu openstaan, is de DEI. Deze is geopend van 1 juli tot en met 27 oktober en heeft een beschikbaar subsidiebudget van 20 miljoen euro. De DEI-regeling is bedoeld voor investeringsprojecten die het stadium van een prototype voorbij zijn en voor het eerst in de markt worden toegepast, nét voor (grootschalige) marktintroductie.

iDEEGO

Dit jaar is de iDEEGO-regeling nieuw. Deze regeling is voor een combinatie van vijf programmalijnen: zonnestroomtechnologie (PV), compacte conversie en opslag van thermische energie, multifunctionele bouwdelen, energieregelsystemen en -diensten, en flexibele energie-infrastructuur. De regeling loopt van 1 juli tot en met 15 september en heeft een beschikbaar subsidiebudget van ruim 15 miljoen euro.

Hernieuwbare Energie-regeling

Ook de Hernieuwbare Energie-regeling is dit jaar nieuw. Deze regeling richt zich op projecten die bijdragen aan het kosteneffectiever realiseren van de duurzame-energiedoelstelling van 16 procent in 2023. Deze regeling werkt op volgorde van indiening. Hiervoor kunnen nog tot en met 15 december aanvragen worden ingediend. Het beschikbare subsidiebudget is 50 miljoen euro.

Bron: RVO

Reageer op dit artikel