nieuws

103 mlj voor subsidie Topsector Energie

Geen categorie

103 mlj voor subsidie Topsector Energie
Het ministerie van Economische Zaken biedt 103 miljoen euro voor de Topsector Energie. Deze miljoenen gaan als subsidieregelingen naar energie-innovatieprojecten.  De eerste subsidietranche is al gepubliceerd: aanvragen indienen kan vanaf 1 april 2015.

Het doel van de Topsector is schone en efficiënte energie opwekken die Nederland economisch sterker maakt. De eerste tranche is al gepubliceerd in de Staatscourant. Hierin stelt het ministerie van Economische Zaken 103 euro beschikbaar via verschillende subsidieregelingen. Deze zijn bedoeld voor energie-innovatieprojecten van privaat-publieke samenwerkingsverbanden (overheid, kennisinstellingen en bedrijfsleven). Het gaat om combinaties van onderzoek, ontwikkeling en demonstratie. Alle regelingen van de eerste tranche gaan open op 1 april 2015. Later dit jaar volgt nog een tweede tranche.

Hernieuwbare Energie-regeling

De Hernieuwbare Energie-regeling is nieuw. Deze draagt bij aan projecten die de zoeken naar een kosteneffectieve manier om de duurzame-energiedoelstelling (16 procent in 2023) te behalen. Ook nieuw is de iDEEGO-regeling (innovatie Duurzame Energie en Energiebesparing Gebouwde Omgeving). Onder de regelingen valt verder de regeling Demonstratie energie-innovatie (DEI), die voortkomt uit het Energieakkoord. Voor de DEI stelt de minister euro 34 miljoen beschikbaar.

Topsector Energie

De projecten moeten passen binnen de thema’s van de Topsector Energie: zoals bio-energie, energiebesparing in de industrie en gebouwde omgeving, LNG, smart grids, wind op zee, zonne-energie en het sociale innovatieprogramma STEM. Behalve bij projecten voor de regelingen DEI en Hernieuwbare Energie; die richten zich ook op andere energiethema’s.

Reageer op dit artikel