nieuws

Strenger beleid nodig voor energiebesparing bestaande gebouwen

Geen categorie

Strenger beleid nodig voor energiebesparing bestaande gebouwen

Er zijn meer dwingende maatregelen nodig om bestaande woningen en gebouwen energiezuinig te krijgen, concludeert PBL (Planbureau voor de Leefomgeving). 

Want dankzij gericht overheidsbeleid en scherpere energienormen is er veel voortgang geboekt met energiezuinigere nieuwe woningen, kantoren en andere gebouwen. Maar de energiebesparing in bestaande gebouwen blijft echter achter, blijkt uit het rapport Energiebesparing voor bestaande gebouwen.

 

Strenger beleid

Energie besparen gaat niet vanzelf, concludeerde het PBL. Om de bestaande doelen te behalen moet het tempo van energiebesparing omhoog. Daarom beveelt het PBL aan om dwingendere regels in te voeren.

Dit in anticipatie op de evaluatie van de resultaten in het Energieakkoord. Uit deze evaluatie blijkt dat een groot deel van de ondervraagde woningeigenaren, huurders en gebouwbeheerders van utiliteitsgebouwen vindt dat de overheid een stap verder mag gaan.

Energiebesparing bestaande gebouwen

Want door strenger overheidsbeleid bij nieuwbouw voldoet de meeste nieuwbouw aan de energienormen. Het aandeel van nieuwe gebouwen in de totale gebouwenvoorraad is echter relatief klein. Utiliteitsgebouwen (kantoren, winkels, scholen, zorginstellingen en ziekenhuizen) voldoen vaak niet aan de wettelijke eis dat alle energiebesparingsmaatregelen genomen moeten zijn die zich binnen vijf jaar terug verdienen.

Bij koopwoningen vordert de energiebesparing gestaag, maar te traag. Voor huurwoningen geldt dat de inspanningen van de woningcorporaties onvoldoende zijn om de doelen van het convenant wat met de huursector is afgesloten te halen.

Reageer op dit artikel