nieuws

‘Het Europees energiebeleid spreekt zichzelf tegen’

Geen categorie

‘Het Europees energiebeleid spreekt zichzelf tegen’

Enerzijds is het Europese energiebeleid energie-efficiënt. Anderzijds lijkt het beleid bijna onmogelijk. Want het blijkt nogal lastig om een marktsysteem te creëren die het consumentengedrag in de juiste richting stuurt. Fossiele brandstoffen zijn nog steeds goedkoop. Kortom, het Europees energiebeleid spreekt zichzelf tegen, aldus Thoman Nowak, secretaris-generaal van de European Heat Pump Association. Zijn nieuwjaarstoespraak:

‘Een oud spreekwoord zegt: „Je moet de huid van de beer niet verkopen voordat hij geschoten is”. Dit lijkt een goed advies in het gehele energie-efficiëntie debat. In vijf jaar vanaf nu, zullen we tijdens nieuwjaar elkaar een goed 2020 wensen en na als alle vieringen achter de rug zijn is het dan tijd om na te gaan, waar we staan met onze hedendaagse doelstellingen voor 2020. Hoogst waarschijnlijk zal de vermindering van de broeikasgasemissie (GHG – Green House Gas) haalbaar blijken zijn en misschien ook de hernieuwbare energiebronnen (RES – Renweable Energy Systems)  maar we zullen waarschijnlijk lang geen vermindering van 20 procent in de eindvraag naar energie hebben bereikt.’

Europees energiebeleid

‘Het is verrassend dat enerzijds energie-efficiëntie is en wordt benoemd als „laaghangend fruit”. Goed voor de maatschappij, goed voor het verlagen van energiekosten, goed voor het behoud van de lokale koopkracht, goed voor de betaalbaarheid van de energievoorziening en de veiligheid daarvan, en ook goed voor het genereren van werkgelegenheid. Goed voor het milieu in het algemeen door het besparing van megawatts waardoor een verminderen van de energieproductie, het transport en het gebruik met de daarbij ontstane vervuiling. Goed voor de atmosfeer in het bijzonder door het verminderen van de uitstoot door gebruik van fossiele brandstoffen.’

Fossiele brandstoffen

‘Aan de andere kant lijkt bijna onmogelijk om een marktsysteem te creëren die het consumentengedrag in de gewenste richting dirigeert. Fossiele brandstoffen zijn om verschillende redenen nog steeds goedkoop, waarbij het meest verbazingwekkende feit wellicht is dat veel overheden direct of indirect het gebruik ervan subsidiëren. De invoering van een werkende regeling voor emissiehandel in Europa, laat staan op een wereldwijd niveau, is nog ver te zoeken terwijl de steun voor hernieuwbare energie en energie-efficiëntie in de wacht wordt gezet als gevolg van de moeilijke economische tijden. In plaats daarvan is wordt gehoopt op een vrije markt-oplossing en het faciliteren van nieuwe technologieën.’

(…)

Lees de  gehele nieuwjaarstoespraak van Thomas Nowak

Reageer op dit artikel