nieuws

Eteck overschrijdt grens 10.000 exploitaties

Geen categorie

Eteck overschrijdt grens 10.000 exploitaties

Eteck passeert de grens van 10.000 gecontracteerde eenheden. Na een aantal succesvolle overnames, stapt het bedrijf nu een nieuwe fase in.

Eteck bewees dat het beschikt over kennis en ervaring op het gebied van instandhouding en exploitatie van energiesystemen. Intussen beheert het bedrijf honderd lokale systemen, neemt het nog steeds bestaande projecten over en zet het nieuwe warmte-exploitaties op. Eteck bouwt, exploiteert, optimaliseert en onderhoudt energie-installaties en richt zich op de markt van lokale, collectieve energiesystemen voor warmte en koude.

Overnames door Eteck

In de afgelopen waren er veel overnames door Eteck. Bijvoorbeeld het exploitatiebedrijf van Itho Daalderop (Vendu), met ruim achthonderd huisaansluitingen. Daarnaast zijn ruim zevenhonderd huisaansluitingen gecontracteerd in het project Leidseschans in Leiden, met Achmea als belegger en DuWo als exploitant van de studentenwoningen. Deze laatste woningen worden begin volgend jaar opgeleverd en in bedrijf genomen.

Markt energiesystemen in beweging

De laatste jaren is de markt van lokale collectieve energiesystemen behoorlijk in beweging. Een gebrek aan schaalgrootte, onvoldoende gespecialiseerde kennis, suboptimaal renderende installaties of gebrek aan kapitaal maken dat grote energiebedrijven, woningcorporaties en overheden zich meer en meer terugtrekken uit deze markt.

Groei Eteck

Vorig jaar sloot Eteck een financieringsovereenkomst met TDP, voorheen DG infra. In navolging daarop is onlangs ook met Triodos overeenstemming bereikt over de (her)financiering van een aantal nieuw verworven projecten. Naast ASN bank, die reeds eerder projectfinancieringen heeft verzorgd, heeft nu de tweede Nederlandse groenbank zich verbonden aan onze activiteiten.

High Growth Award

Door de enorme groei van Eteck won het bedrijf voor de tweede keer de High Growth Award en voor de derde keer de FD-gazelle Award. Nog steeds denkt Eteck in de toekomst te groeien. Momenteel staan er veel bestaande projecten te koop en is er een toename te zien in het aantal nieuwbouwprojecten.

Reageer op dit artikel