nieuws

NEN-EN 378 in de aanbieding

Geen categorie

NEN-EN 378 in de aanbieding

Bij aankoop van de vier delen van de Internationale normenserie NEN-EN 378 ontvangt u 15 procent korting. Deze aanbieding geldt tot tot 30 november 2014 en is handig voor koelsystemen en warmtepompen.

De vier delen van deze normenserie (NEN-EN 378) bestaan uit de basiseisen, definities en selectiecriteria (deel 1), het ontwerp en constructie (deel 2), installatieplaats en persoonlijke bescherming (deel 3) en bediening, onderhoud, reparatie en terugwinning (deel 4).

Dit houdt het pakket in:

NEN-EN 378-1:2008+A2:2012 nl – In deze Europese norm worden de eisen uiteengezet die verband houden met de veiligheid van personen en eigendommen (met uitzondering van goederen in opslag) en het plaatselijke en wereldwijde milieu voor: a) stationaire en mobiele koelsystemen van alle formaten, warmtepompen inbegrepen; b) secundaire koel- of verwarmingssystemen; c) de locatie van deze koelsystemen.

NEN-EN 378-2:2008+A2:2012 nl – Deze Europese norm is van toepassing op het ontwerp, de constructie en de installering van koelsystemen inclusief leidingen, de componenten en de materialen en inclusief hulptoestellen direct verbonden met zulke systemen. Ook worden hierin eisen gespecificeerd voor beproeven, inbedrijfstelling, merken en documentatie. In geval de vloeistof voor warmteoverdracht niet gasvormig is bij atmosferische druk, zijn de eisen voor circuits voor vloeistoffen voor warmteoverdracht uitgesloten, behalve de eisen met betrekking tot veiligheidsvoorzieningen verbonden met het koelsysteem. Deze norm is niet van toepassing op koelsystemen met lucht of water als koudemiddel en dekt niet de eisen voor een toestel dat wordt gebruikt in een potentieel explosieve atmosfeer.

NEN-EN 378-3:2008+A1:2012 nl – Dit deel 3 is van toepassing op de installatieplaats (inrichting van ruimte, voorzieningen en noodzakelijke persoonlijke beschermingsmiddelen). Het beschrijft veiligheidseisen voor de locatie, die nodig kunnen zijn vanwege, maar niet rechtstreeks zijn verbonden aan, het koelsysteem en zijn aanverwante componenten.

NEN-EN 378-4:2008+A1:2012 nl – Deze Europese norm bevat eisen voor de veiligheids- en milieu-aspecten met betrekking tot bediening, onderhoud en reparatie van koelsystemen en terugwinning, hergebruik en afvoer van alle typen koudemiddelen, koudemiddelolie, warmteoverdrachtsmedium, koelsysteem en onderdelen hiervan. Deze eisen zijn bedoeld om de risico’s van letsel voor personen en schade aan eigendommen en het milieu te minimaliseren die het gevolg zijn van de onjuiste behandeling van koudemiddelen, of van verontreinigende stoffen die storingen in het systeem veroorzaken, waardoor koudemiddel kan vrijkomen.

Reageer op dit artikel