nieuws

Congres ‘Meten van Warmte’

Geen categorie

De Vereniging van Meetbedrijven Nederland (VMNED) en de stichting Warmtenetwerk organiseren op 30 oktober het congres ‘Meten van Warmte’.

Congres ‘Meten van Warmte’

Centraal die dag staat de Warmtewet, die begin dit jaar in werking is getreden. De wet is bedoeld om consumenten leveringszekerheid en tariefbescherming te geven. Voor de warmteklanten staat in de Warmtewet dat het verbruik moet worden bepaald op basis van een individuele meting. Daarnaast is er de Wet Implementatie EURichtlijnen energie-efficiency. Ook hierin zijn regelingen opgenomen over de wijze waarop het warmteverbruik wordt gemeten. In de elektriciteits- en gassectoren is al veel ervaring opgedaan met installatie en beheer van comptabele metingen van verbruik.

Wat staat er die dag op het programma? Dagvoorzitter van het congres is advocate Pierrette Gaasbeek van Bird & Bird.  Kees Maan van het Ministerie van Economische Zaken gaat in op de Regeling gebruik en installatie EU- meetinstrumenten, ook in relatie tot de warmtemeterpool. Lex Rooijers van Verispect neemt het beoogde toezicht op de warmtemeters in 2015 voor zijn rekening.  Herman Jonkman, de voorzitter van Vereniging van Meetbedrijven Nederland (VMNED), gaat in op de steekproefsgewijze controle van (warmte)meters. Gijs de man ten slotte, voorzitter van Stichting Warmtenetwerk, houdt een lezing over de duurzame prestaties van warmtenetten.

Aan het deelnemen van het congres zijn geen kosten verboden. Wilt u wel aangeven of u lid bent van een van beide partijen? Kijk voor meer informatie op de site, waar u zich ook kunt  inschrijven. 

Reageer op dit artikel