nieuws

500 miljoen toegekend SDE+

Geen categorie

500 miljoen toegekend SDE+

Van de 3,5 miljard euro die beschikbaar is in het kader van de Stimuleringsregeling Duurzame Energieproductie is inmiddels bijna 500 miljoen euro toegekend aan bijna 160 projecten.

De Stimuleringsregeling Duurzame Energieproductie (SDE+) is op 1 april geopend. Op de website van de Rijksdienst voor Ondernemend Nederland is de stand van zaken gepubliceerd voor de categorieën hernieuwbare elektriciteit, hernieuwbare warmte én WKK en hernieuwbaar gas.

Voor de SDE+ 2014 is een budget van 3,5 miljard beschikbaar om projecten te ondersteunen. De aanvragen worden nu inhoudelijk beoordeeld. De beoordeling van deze projecten kan leiden tot een (gedeeltelijke) honorering, een afwijzing of een intrekking. Van de aanvragen tot 9 oktober 2014, 17.00 uur zijn 157 aanvragen voor SDE-subsidie gehonoreerd. Hiermee is 491 miljoen van het beschikbare budget voor 2014 aan projecten toegekend.

Dit overzicht wordt iedere 2 weken geactualiseerd, totdat het volledige budget voor 2014 aan projecten is toegekend. De Rijksdienst voor Ondernemend Nederland voert de Stimuleringsregeling Duurzame Energie (SDE+) uit in opdracht van het ministerie van Economische Zaken.

Reageer op dit artikel