nieuws

Nu beleid nodig om straks schone energie te hebben

Geen categorie

Nu beleid nodig om straks schone energie te hebben

De overgang in Nederland van vervuilende, fossiele energie naar schone energie gaat niet snel genoeg. Het Planbureau voor de Leefomgeving (PBL) concludeert in de  ‘Balans van de Leefomgeving’ dat het huidige beleid te aarzelend is en het verandertempo ontoereikend. Het in 2013 door meer dan veertig organisaties afgesloten ‘Energieakkoord’ richt zich op de korte termijn (tot 2020). Omdat grote veranderingen veel tijd vragen, is het zaak om niet langer te wachten met een helder beleid dat focust op de langere termijn: de toekomst is nu!

Maarten Hajer, directeur van het PBL, overhandigde onlangs het eerste exemplaar van de ‘Balans van de Leefomgeving 2014’ aan minister Melanie Schultz van Haegen van Infrastructuur en Milieu. De balans is een tweejaarlijkse peilstok van het PBL op het gebied van natuur, milieu en ruimte. Gekeken is naar onder andere energie, waterkwaliteit en -veiligheid, natuur, mobiliteit, voedsel en landbouw en wonen/vastgoed. De Balans van 2014 heeft als motto gekregen: De toekomst is nu! Daarmee wil het PBL benadrukken dat voor verschillende lange-termijn opgaven (gericht op 2050) nu beleid nodig is.

Langetermijn ambities voor schone energie ver buiten bereik
In Europees verband is afgesproken dat de westerse landen hun uitstoot van broeikasgassen tussen 1990 en 2050 met 80-95% procent reduceren om de opwarming van de aarde te beperken tot 2 graden. Dat betekent voor Nederland dat het aandeel schone energie (zoals zon, wind, biomassavergisting) vanaf 2020 moet toenemen met 2 procentpunt per jaar. Dat percentage wordt tot op heden bij lange na niet gehaald. Hier ligt dus een enorme opgave.

Om het aandeel schone energie in 2020 op 14 procent te krijgen moet Nederland flink investeren in windmolens op land en zee. Dit is geen gemakkelijk opgave, zeker gezien de weerstanden van omwonenden bij locaties op land en gezien de voorwaarde dat wind op zee 40 procent goedkoper moet worden om voor subsidie in aanmerking te komen. Investeringen in windenergie en andere vormen van schone energie gaan op korte termijn ook gepaard met kosten voor de overheid, de burgers en energiebedrijven. Pas op lange termijn leveren ze hun geld op.

De Balans van de Leefomgeving 2014 bestaat uit een gedrukte publicatie waarin de belangrijkste overkoepelende en thematische conclusies uit de Balans zijn samengevat, en zes verdiepende en onderbouwende rapportages voor de thema’s Wonen, Energie, Voedsel en landbouw, Mobiliteit, Water (kwaliteit en veiligheid) en het nieuwe beleidsconcept Natuurlijk Kapitaal. Daarnaast staan op de website van de Balans de nieuwste cijfers over de leefomgeving en aanvullende beleidsanalyses. Boek en website zijn nauw met elkaar verbonden en zijn in samenhang te gebruiken.

Lees verder
Balans voor de Leefomgeving 2014, pagina 36 (PDF, 9 MB)
Klimaat en energie (PDF, 1 MB)
Energie

Reageer op dit artikel