nieuws

NPW najaarscongres Warmtepompen 2014 ‘Systeemkwaliteit en vakmanschap

Geen categorie

NPW najaarscongres Warmtepompen 2014 ‘Systeemkwaliteit en vakmanschap

De noodzakelijke kwaliteit van duurzame installaties in gebouwen vraagt om een integrale aanpak waarbij de gehele keten een kwalitatieve bijdrage zal moeten leveren. Uitgangspunt daarbij is wel dat ook de warmtepompsystemen als integraal onderdeel van het geheel moeten voldoen aan minimale kwaliteitseisen. Maar ook dient benodigde kennis en kunde binnen de keten op orde te zijn om de noodzakelijke integrale kwaliteit te kunnen garanderen. Daartoe houdt het Nederlands Platform Warmtepompen (NPW) op 18 november een congres.

De locatie is nog niet bekend, maar wordt Midden-Nederland.

Onderwerpen die tijdens het congres aan de orde zullen komen zijn:
Kwaliteitslabeling & Ecodesign basis voor betrouwbare WP-systemen
Kwaliteitslabeling en Ecodesign zorgen ervoor dat de kwaliteit van warmtepompen de komende jaren de nodige stappen voorwaarts gaat maken.
Toekenningscriteria van het kwaliteitslabel zijn onder meer:
+ de technische prestaties van het apparaat (op basis van de testresultaten van een erkende test faciliteit);
+ de technische werking van het apparaat;
+ de productgarantie;
+ de beschikbaarheid en toegankelijkheid van reserveonderdelen.

en daarnaast de onderwerpen :
+ Kennis als basis voor kwaliteit
+ Richtlijnen ISSO 72 en ISSO 39, essentieel om tot goed WP-systemen te komen
+ Actuele ontwikkelingen rond Warmtepompen
+ Monitoring van warmtepompsystemen, nut of noodzaak
+ Integrale aanpak WP-systemen in de praktijk (praktijkcase)

Doelgroepen
Met integratie van gebouw en installatie als uitgangspunt is het thema ‘Systeemkwaliteit en vakmanschap’ van belang voor een brede doelgroep in de bouwkolom.
Niet alleen installateurs, adviseurs en producenten/leveranciers, maar ook architecten, bouwkundig aannemers, projectontwikkelaars en woningcorporaties zijn van harte welkom.
Naast interessante inleidingen zal er zowel tijdens als aansluitend aan het congres voldoende ruimte zijn voor discussie en netwerken.

Organisatie en kosten
Het NPW congres wordt georganiseerd door het Nederlands Platform Warmtepompen (NPW) en is voor leden/begunstigers van het NPW gratis. Daarnaast kunnen personen die lid zijn van de bij de Stuurgroep van het NPW betrokken (branche)organisaties voor een gereduceerd tarief van € 185,00 aan het congres deelnemen. Ook overige geïnteresseerden zijn van harte welkom, voor hen geldt een toegangsprijs van  € 265,00. Genoemde prijzen zijn exclusief btw.

Klik hier voor nadere informatie en inschrijven.

Reageer op dit artikel