nieuws

Landelijk congres Blok voor Blok

Geen categorie

Landelijk congres Blok voor Blok

De afgelopen jaren zijn 14 blok voor blok projecten gestart in het hele land. De ervaringen in dit kennis- en leertraject willen we graag met u delen op woensdag 1 oktober tijdens het landelijke congres ‘Blok voor blok: nieuwe groei in energiebesparing’ in De Rijtuigenloods in Amersfoort.

Het congres wordt geopend door minister Blok van Wonen en Rijksdienst. Tijdens het plenaire programma zal hij zijn visie geven op de ontwikkelingen voor energiebesparing in de bestaande woningbouw in Nederland. Onder leiding van dagvoorzitter Roderik van Grieken wordt met minister Stef Blok en Annemarie Jorritsma (voorzitter VNG) teruggeblikt op de successen en leerervaringen van blok voor blok.

Vooruit kijken
Maar vooral kijken we samen met u vooruit! De komende jaren is het voor alle organisaties in de woningbouwsector van belang extra stappen te zetten. Of het nu gaat om duurzaamheid, techniek of samenwerking. De ontwikkelingen volgen elkaar in hoog tempo op, afwachten is geen optie. Nú is de tijd om de energiebesparingsmarkt in de bestaande bouw verder te laten groeien.

Tal van nieuwe lokale initiatieven worden ondersteund door gemeenten en regionale samenwerkingsverbanden met subsidie vanuit de ondersteuningsstructuur van de Vereniging Nederlandse Gemeenten (VNG). Het ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties (BZK) heeft daar € 15 miljoen voor uitgetrokken.

Datum en tijd
Woensdag 1 oktober 2014, 9.15 uur – 17.30 uur
Locatie: De Rijtuigenloods, Piet Mondriaanplein 61, Amersfoort
De deelname is gratis.
U kunt zich aanmelden via deze link

Informatie en contact
Voor vragen of informatie kunt u contact opnemen met het congresbureau via telefoonnummer: 030 – 275 96 27 of per e-mail: blokvoorblok@congresbureau.nl.

Klik hier voor informatie over het project `Blok voor Blok´

Reageer op dit artikel