nieuws

De waarde van energie-efficiëntie: Economische groei

Geen categorie

De waarde van energie-efficiëntie: Economische groei

Uit een recent rapport van het Internationaal Energie Agentschap (IEA) blijkt dat de EU meer kan doen om efficiënter met energie om te gaan. Er is nog een enorm groeipotentieel. Volgens de onlangs vrijgegeven studie kan energie-efficiëntie de motor zijn voor macro-economische groei, langetermijn-klimaatbescherming en veiligheid van de energievoorziening in Europa.

Uitvoerend directeur van het IEA, Maria van der Hoeven stelt dat het de eerste keer is dat de concrete gegevens over de energie-efficiëntie werden verzameld en dat politici ermee aan de slag kunnen.

Als de lidstaten zich houden aan het huidige kader van de Richtlijn Energie-efficiëntie, zal de groei niet meer bereiken dan 0,25%. Maar er is meer mogelijk!

De studie stelt dat het BBP van de EU-landen gegroeid zou zijn tot 1,1%, als de energie-efficiëntie mandaten ten volle zouden zijn benut.

De industrie, als grote belanghebbende en uitvoerder van besparende maatregelen, en de nationale begrotingen zouden ook kunnen profiteren van de besparingen op energie-invoer en de kosten voor de opwekking van elektriciteit.

EHPA (European Heat Pump Association) is ervan overtuigd dat meer ambitieuze doelstellingen voor energie-efficiëntie niet slechts een theoretisch concept zijn, maar de leidraad moeten vormen voor de R&D-maatregelen en investeringsbeslissingen en de actie op alle niveaus.

Klik hier voor meer informatie over de IEA Study.

Reageer op dit artikel