nieuws

Gebruikersplatform Bodemenergie van start

Geen categorie

Gebruikersplatform Bodemenergie van start

Vereniging BodemenergieNL heeft het initiatief genomen om een Gebruikersplatform Bodemenergie op te richten. Zij wil met de oprichting van het Gebruikersplatform de huidige en toekomstige eindgebruikers beter informeren en voorbereiden op het (laten) beheren van een bodemenergiesysteem. Dit moet leiden tot goed functionerende en voor de gebruiker betrouwbare bodemenergie-installaties.

Op dit moment zien we dat bodemenergiesystemen niet altijd even optimaal functioneren. Oorzaken die daarbij naar voren komen zijn onder meer: inregelproblemen, onvoldoende monitoring of problemen met de bron. Gebruikers zijn echter gebaad bij een goed werkend bodemenergiesysteem waarbij de beloofde energiebesparing wordt gehaald en de energierekening geen onaangename verrassingen geeft.
Echter van een onwetende eindgebruiker kun je niet verwachten dat hij de problemen die in de beheerfase naar boven komen de baas kan. Onder het motto van ‘een gewaarschuwde eindgebruiker telt voor twee’ wil BodemenergieNL met het oprichten van het Gebruikersplatform bereiken dat dit soort teleurstellingen bij eindgebruikers wordt voorkomen. Door ervaringen met elkaar te delen en van elkaar te leren, kunnen we kwalitatief betere systemen gaan realiseren.

Binnen het Gebruikersplatform kunnen de eindgebruikers van bodemenergiesystemen hun ervaringen en resultaten van projecten met elkaar delen. Daarnaast is het van belang dat de eindgebruikers toegang krijgen tot relevante informatie en kennis. Op die manier zijn ze beter geïnformeerd over het duurzaam beheer en onderhoud van de installaties. Om tot een verdere invulling van de activiteiten van het Gebruikersplatform te komen wordt op dit moment een enquête gehouden onder een aantal eindgebruikers van bodemenergiesystemen om hun wensen en behoeften in kaart te brengen.

Projectleider Dick Westgeest presenteert de resultaten op de netwerkbijeenkomst, die op 25 november 2014 te Breda zal plaatsvinden.
Heeft u als huidige of toekomstige gebruiker van een bodemenergiesysteem interesse om deze bijeenkomst bij te wonen, dan kunt u zich hiervoor aanmelden via de website: www.gebruikersplatformbodemenergie.nl

Reageer op dit artikel