nieuws

Stratego project brengt EU-beleid dichterbij

Geen categorie

Stratego project brengt EU-beleid dichterbij

In het kader van het ‘Intelligent Energy Europe Programme’ is er een project gestart dat de kloof moet dichten tussen EU-beleid, nationale doelstellingen en effectieve acties op regionaal en lokaal niveau; het Stratego project.

In de eerste fase van dit project worden de nationale autoriteiten ondersteund om hun nationale warmte- en koudeplannen te ontwikkelen. Ten tweede zal het project het contact en uitwisseling van know-how verbeteren tussen steden en regio’s met veel ervaring, en steden en regio’s die nog veel moeten leren.

Het consortium zal de resultaten van de rapporten ‘Heat Roadmap Europe’ (www.euroheat.org) gebruiken om lokale overheden te ondersteunen bij het nemen van maatregelen.
Het Stratego-project heeft de ambitieuze doelstelling om een hogere penetratie van hernieuwbare energie voor verwarming en koeling in 2020 in gang te zetten dat kan leiden tot een volledig koolstofvrij-maken van de sector verwarming en koeling in 2050.

Workshop

In het kader van de Sustainable Energy Week (van 23-27 juni 2014) wordt een Introductieworkshop georganiseerd waar projectpartners willen gaan overleggen verwarming- en koelingexperts en beleidsmakers. Deze kunnen afkomstig zijn uit verwarmings en koelverenigingen,de huisvesting- en vastgoedsector en de industrie. De workshop zal zo worden gebruikt om doelstellingen van het project te verspreiden, de belanghebbenden en de voornaamste actoren dieper te betrekken en best practices te communiceren en te delen met deskundigen en beslissers.

De workshop zal een netwerkgelegenheid vormen voor lokale overheden waarbij ze hun gezamenlijke belangen en mogelijkheden voor gezamenlijke actie kunnen ontdekken en bespreken.

Zijn planning, verwarming, kennisoverdracht en ‘het in kaart brengen van koeling’ belangrijke aspecten van uw werk? Schrijft u zich dan in voor de Stratego Introductie Workshop via de EUSEW website. De deelname is gratis , maar het aantal plaatsen is beperkt.

Reageer op dit artikel