nieuws

Post HBO Koudetechniek grondig vernieuwd

Geen categorie

Post HBO Koudetechniek grondig vernieuwd

De opleiding Post HBO Koudetechniek is grondig vernieuwd. De belangrijkste stakeholders binnen de koel- en klimaattechnische branche in de Benelux zijn verenigd om een zo breed mogelijk gedragen opleiding te creëren. Het startschot voor de vernieuwde opleiding is gegeven tijdens de VSK-beurs.

De vernieuwing van de opleiding Post HBO Koudetechniek is grondig aangepakt door een samenwerking aan te gaan tussen Brancheorganisatie voor luchtbehandeling en koudetechniek NVKL, KNVvK, UBF-ACA, SOK en de docenten van de opleiding Post HBO koudetechniek. Deze samenwerkende partijen hebben de belangen van de opleiding Post HBO Koudetechniek ondergebracht in de “Stichting Post HBO Koudetechniek” die haar zetel heeft in Apeldoorn. Deze samenwerking is uniek in de geschiedenis van de koeltechniek en zegt veel over het belang wat de branche hecht aan een goede koeltechnische opleiding op HBO-niveau.

Cursusmateriaal en vernieuwingen
Alle docenten van de opleiding Post HBO Koudetechniek zijn geworteld in de dagelijkse praktijk en hebben het cursusmateriaal vanuit hun dagelijkse praktijk zelf samengesteld en onderhouden.
Gebleken dat het cursusmateriaal na 10 jaar later wederom aan herziening toe is. Vooral recente ontwikkelingen in het vakgebied (o.a. natuurlijke koudemiddelen, versterkte aandacht voor energie-efficiëntie, focus op Cost of Ownership en nieuwe wet- en regelgeving) en nieuwe methoden van lesgeven maken dit noodzakelijk. Een belangrijke uitbreiding van de cursusinhoud behelst een stuk praktijkonderwijs (vooral op het gebied van CO2 en NH3).

Start
De eerste (vernieuwde) opleiding start op 31 maart 2014. Cursisten kunnen nu direct inschrijven.

Aanmelden

De cursusduur is nog steeds 1,5 jaar, maar zal in de toekomst mogelijk worden uitgebreid als de hoeveelheid cursusmateriaal verder toeneemt. De opleiding is bedoeld voor mensen met een HBO Engineering of TU diploma. Enige kennis en ervaring in het ontwerpen van koeltechnische installaties strekt tot aanbeveling. Ook staat de opleiding open voor studenten met een opleiding KTC, Projectleider/manager koeltechniek of MBO-4 studenten die de P-HIT schakelcursus hebben afgerond.

Aanmelden kan via de website van KNVvK: http://www.knvvk.nl/nl/opleiding/ .

Reageer op dit artikel