nieuws

Nieuwe ASHRAE-standaard beschrijft 15 nieuwe koudemiddelen

Geen categorie

Nieuwe ASHRAE-standaard beschrijft 15 nieuwe koudemiddelen

De American Society of Heating, Refrigerating and Air-Conditioning Engineers (ASHRAE) heeft onlangs de jongste Standaard 15-2013 (in combinatie met Standard 34-2013 ) uitgebracht. De ASHRAE Standard 15-2013  is getiteld ‘Safety Standard for Refrigeration Systems and Designation and Classification of Refrigerants (ANSI Approved)’.

Standaard 34 beschrijft beknopt de te benoemen koudemiddelen en wijst veiligheidsclassificaties toe op basis van toxiciteit en brandbaarheid. In Standard 15 zijn procedures vaststeld voor het ontwerp, de bouw, installatie, inspectie, testen van en werken met de apparatuur en systemen met behulp van deze koudemiddelen. ASHRAE biedt de normen aan als één set.

De belangrijkste vernieuwingen in de 2013 edities zijn:

 • – Verduidelijkt plaatsingsvereisten voor mechanische ventilatie van machinekamers;
 • – Harmonieert Standard 15 met de 2012 International Mechanical Code (IMC) sectie 1.101,10;
 • – Verwijdert verouderde informatieve bijlage A met betrekking tot de berekening van de toelaatbare concentratie van koudemiddelmengsels;
 • – Verwijdert verouderde informatie als follow- up van de verwijdering van Standard 15-2007 Appendix B.

Standaard 34-2013 :

 • – Verduidelijking en wijziging definities;
 • – Voegt 1 nieuwe koudemiddel met een enkelvoudige verbinding en 14 nieuwe nieuwe blend-koudemiddelen toe;
 • – Verduidelijkt voor de consistentie paragraaf 7.3, Vereisten voor Data Berekeningen , en 9.6 Gegevens Toxiciteit;
 • – Verandert de brandbaarheidclassificatie van koudemiddelen 32, 143a, 717 en 1234yf van klasse 2 naar klasse 2L gebaseerd op de optionele verbrandingsnelheidsmeting;
 • – Wijzigt de definitie van Workplace Environmental Exposure Level (WEEL) en voegt een verwijzing voor AIHA WEEL toe;
 • – Verduidelijkt de voorwaarden voor ‘bubble point’ in de secties B2.4.1 en B2.4.2 van Normative Appendix B.2 , Fractionation Analysis;
 • – Bevat een verbeterde definitie van experimentele verificatie van modellen gebruikt om WCFF gefractioneerde composities identificeren, en staat toe dat damp-vloeistofevenwicht (VLE – vaporliquid equilibrium)-gegevens alleen worden gebruikt voor experimentele verificatie.

Bezoek voor nadere informatie over verschijningsvorm en bestelwijze de site van de ASHRAE Bookstore.

Reageer op dit artikel