nieuws

‘Warmtepompen en economie’

Geen categorie

‘Warmtepompen en economie’

In de positioning paper ‘Warmtepompen en economie’, samengesteld in opdracht van Agentschap NL, wordt het economisch perspectief van warmtepompen belicht. In drie edities van vakblad warmtepompen wordt steeds één hoofdstuk uit de paper samengevat. Dit derde en laatste deel van het drieluik gaat in op ‘neveneffecten’ van de grootschalige uitrol van warmtepompsystemen.

Wanneer in de periode 2013 tot en met 2020 naast de al gerealiseerde aantallen nog eens circa 400.000 warmtepompen worden geïnstalleerd, bedraagt de meeromzet in de branche ongeveer 2 miljard euro. Loon-, inkomsten- en vennootschapsbelasting laten zich niet eenvoudig kwantificeren, maar zullen naar verwachting ook toenemen onder invloed van deze omzettoename.

Variabele kosten
Een belangrijk en vaak onderbelicht neveneffect van de keuze voor een warmtepomp is het verruilen van variabele kosten (stijgende energielasten) voor vaste kosten (vaste afschrijving op een eenmalige investering). De kosten voor apparatuur, onderhoud en energielasten over een gebruiksperiode van vijftien jaar bestaan bij een conventionele HR-ketel voor het overgrote deel uit de kosten voor aardgas. Bij een warmtepomp bestaan de kosten over een periode van vijftien jaar voor een aanzienlijk deel uit de afschrijving op een eenmalige investering en vijftien jaar lang een substantieel lagere energielast.
[…]

Deel III: Neveneffecten

¶ Lees dit artikel verder in het januarinummer van ‘Warmtepompen’ 6e jg nr. 1, dat binnenkort verschijnt.

Reageer op dit artikel