nieuws

Bas Eickhout: alsnog optimistisch over overeenkomst F-gassenverordening

Geen categorie

Bas Eickhout: alsnog optimistisch over overeenkomst F-gassenverordening

“Ik heb inmiddels weer goede hoop dat we nog dit jaar tot overeenstemming over een nieuwe F-gassenverordening komen”, aldus Bas Eickhout in een telefonisch interview met RCC K&L. Na de mislukking van de derde ‘trialoog’ tussen het Parlement, de Commissie en de Raad had de Europarlementariër – en fanatiek pleitbezorger voor strenge wetgeving – er nog een hard hoofd in.

“De derde trialoog is simpelweg geklapt”, aldus Eickhout. De reden daarvoor is volgens hem dat de
Raad niet wilde meebewegen, waardoor verder onderhandelen zinloos werd. “Toen bleek dat de Raad op geen enkele manier aan het voor ons meest belangrijke wensenpakket tegemoet wilde komen, hebben we de onderhandelingen gestaakt en zijn we opgestapt. Verder praten was simpelweg zinloos.” Het belangrijkste struikelblok was daarbij de Annex 3; het onderdeel waarin sectorale wetgeving wordt vastgelegd. “Vanuit het Parlement willen wij dat een aantal specifieke marktsectoren hun F-gasgebruik sneller afbouwen, waardoor ze eerder op de nullijn zitten. De onderhandelaars van de Raad kregen blijkbaar geen mandaat om dit bespreekbaar te maken. Op vrijwel alle andere punten zouden we overigens wel tot overeenstemming kunnen komen, denk ik. In grote lijnen zijn alle partijen het inmiddels eens over de invulling van de service ban, en met betrekking tot de pre-charge ban denk ik dat het voorstel van een aantal landen waarbij die ban wordt omgezet in een registratiesysteem er ook wel doorheen komt. Alleen moeten we overeenstemming zien te vinden over het totale pakket aan maatregelen; deelakkoorden zijn mooi, maar alleen het eindresultaat als geheel telt.”
Na de teleurstelling over de uitkomst van de derde trialoog, lijkt het tij nu alsnog te keren. “Als je me een week geleden had gesproken, zou ik met een behoorlijk negatief verhaal komen, maar inmiddels is er gelukkig beweging gekomen in de opstelling van de Raad”, vertelt Eickhout. “Zo goed als zeker zal nog komende week een nieuwe trialoog plaatsvinden, ik heb goede hoop dat er dan alsnog overeenstemming komt tussen de Raad en het Parlement”. Eickhout vermoedt dat het “klappen” van de derde trialoog voor een breekijzer heeft gezorgd: “De lidstaten die in de Raad zijn vertegenwoordigd, zijn grofweg op te delen in twee groepen: de landen die mee willen bewegen, die openstaan voor een compromis en eigenlijk meer aan de kant van het EP staan – daar hoort Nederland bijvoorbeeld ook bij, en aan de andere kant de landen die de hakken in het zand zetten en weerstand bieden tegen een nieuwe verordening. Het feit dat de derde trialoog is mislukt, lijkt de eerste groep te hebben gesterkt: de Raad zal mee moeten bewegen, anders bereiken we met zijn allen helemaal niks. Nu heb ik alsnog goede hoop dat er nog voor de kerst een akkoord komt”.
Een akkoord – mocht het er inderdaad komen – betekent overigens nog niet per definitie dat er begin volgend jaar een nieuwe F-gassenverordening is. Overeenstemming tussen de drie trialoog-partners moet immers nog worden bekrachtigd door de Raad (waarschijnlijk in januari) en in een plenaire stemming van het Europees Parlement (waarschijnlijk in februari). Eickhout: “Met de Europese verkiezingen in aantocht is er het risico op partijpolitiek stemgedrag, maar ik ga er vanuit dat mijn mede-EP-parlementariërs hun verantwoordelijkheid nemen en geen wetgeving blokkeren om die reden. Als de drie EU-organen volgende week tot een akkoord kunnen komen, lijkt het me zeer onwaarschijnlijk dat het EP alsnog dwars zal liggen. Dat laatste gebeurt in zo’n situatie maar zeer zelden.”

Reageer op dit artikel