nieuws

Woonzorg Nederland en Unica sluiten raamovereenkomst wko’s

Geen categorie

Woonzorg Nederland en Unica sluiten raamovereenkomst wko’s

 

Woonzorg Nederland en Unica Ecopower hebben een raamovereenkomst getekend voor drie complexen, waarbij de huurders van de corporatie maximaal kunnen profiteren van duurzame warmte en koude uit een warmte-/koudeopslaginstallatie (WKO) en de corporatie haar vastgoed verder kan verduurzamen. De intentie is om deze samenwerking verder uit te bouwen naar meerdere klimaatinstallaties met een wko.

De landelijke corporatie Woonzorg Nederland biedt zelfstandige woningen voor senioren. De organisatie bezit zo’n 27.000 zelfstandige woningen en zo’n 17.000 wooneenheden in 180 verzorgings- en verpleeghuizen. In meerdere complexen maakt de organisatie gebruik van wko’s. Unica Ecopower is expert op het gebied van wko’s en de ontwikkeling, realisatie en exploitatie ervan. Beide partijen hebben op basis van een aantal gezamenlijke wko-trajecten besloten dit structureler op te pakken om maximaal rendement en comfort voor de huurders te realiseren en vanuit standaardisatie efficiënter te werken.
Het risico van een wko is dat deze niet efficiënt draait en dat er klimaatklachten zijn bij de huurders. Ervaring heeft geleerd dat een gebouw met een wko integraal moet worden beheerd. Woonzorg Nederland heeft ervoor gekozen de gehele klimaatinstallatie door één partij te laten beheren en onderhouden, vanaf het afgiftesysteem in de woning tot en met de bronnen in de bodem. Unica Ecopower levert standaard rapportages aan met betrekking tot het beheer, onderhoud en rendementen. Daarnaast zorgt zij dat de wko´s voldoen aan de wettelijke eisen met betrekking tot de provincievergunning.
Vanuit het landelijke netwerk van de 14 Unica-vestigingen wordt het preventieve en correctieve onderhoud van de klimaatinstallatie opgevolgd.
De raamovereenkomst gaat bovendien verder, doordat Woonzorg Nederland en Unica Ecopower elkaars kennis delen. Zo wordt er informatie uitgewisseld over onder meer PvE´s voor exploitatiegerichte WKO-ontwerpen en over wko-exploitatiemodellen met bijbehorende risicoanalyses. Hierdoor kan Woonzorg Nederland al in het ontwikkeltraject een goede afweging maken of een investering met een wko ook voordelig zal zijn voor haar huurders.

Reageer op dit artikel