nieuws

‘Spaar het Klimaat’ zwaar teleurgesteld over energiemaatregelen nieuw kabinet

Geen categorie

Spaar het Klimaat is ernstig teleurgesteld over de maatregelen in het kabinetsakkoord VVD-PvdA op het gebied van energiebesparing. Concrete uitwerking en prikkels om 300 duizend woningen per jaar energetisch te renoveren, ontbreken volgens de organisatie.

Demissionair minister Spies stelde onlangs bij de herziening van de sectorakkoorden dat dergelijke aantallen per jaar nodig zijn om voor bewoners en samenleving een
betaalbare en duurzame woningvoorraad te organiseren.Dick Tommel, voorzitter van de Stichting Spaar het Klimaat, stelt dat bij het vergezicht van een volledig duurzame
energievoorziening in 2050 een geloofwaardige onderbouwing op de korte termijn ontbreekt. “Om een volledig duurzame energievoorziening te bereiken, is een
omvangrijke en structurele energiebesparingscampagne nodig over de komende tientallen jaren. Dit is een valse start. De energiekosten voor huishoudens worden
dagelijks groter en de onderhoud- en verbouwactiviteiten worden onherstelbare schade toegebracht.


“Energiebesparingsfonds”

Veel burgers willen wel energie besparen maar financiering is daarbij een knelpunt. Dankzij een fonds met lage rente zouden 1,2 miljoen huishoudens een energiezuinige aanpak kunnen krijgen tot 2020. Dat is een gemiste kans”, stelt Tommel. “Het schrappen van het duurzaamheidspakket van de gelegenheidscoalitie van VVD, Groenlinks, D66, Christenunie en CDA wordt, voor zover nu blijkt uit het regeerakkoord, niet gecompenseerd door stevig beleid”.


Investeringsruimte corporatiesector

Tommel: “Als gevolg van de voorstellen van het beoogde kabinet voor een verhuurdersbelasting in combinatie met het vaststellen van een maximaal redelijke huurprijs op basis van 4,5% van de WOZ-waarde, zal een groot deel van de corporatiesector haar investeringsruimte zien slinken. Dat heeft tot gevolg dat werkzaamheden in het kader van herstel en verbetering van de woningvoorraad waarschijnlijk verder afnemen.”Green Deals “Het kabinet zegt te komen met nieuwe Green Deals om bestaande woningen te verduurzamen maar zegt daarmee niets over de inhoud. Bij de gemelde ambitie om kantoren en scholen energiezuiniger te maken is geen concrete maatregel bekend gemaakt. Ook de in 2010 gestarte beleidsaanpak om bloksgewijs duizenden woningen aan te pakken zou gebaat zijn bij een structureel meer stimulerend beleidsinstrument als vergroening
van belastingen”, geeft de voorzitter van Spaar het Klimaat aan.

Energielabel

Omdat het gebruikelijk is dat in een regeerakkoord alleen nieuwe zaken en veranderingen worden opgenomen, gaat Dick Tommel er vanuit dat het wetsvoorstel om het
energielabel effectief in te voeren ook door de nieuwe regering wordt verdedigd: “Ik roep de Tweede Kamer op om het wetsvoorstel snel te aanvaarden en door te zenden
naar de Eerste Kamer.”

www.spaarhetklimaat.nl

Reageer op dit artikel