nieuws

EHPA pleit voor enkelvoudig Europees label verwarmingstoestellen

Geen categorie

De European HeatPump Association (EHPA) en het European Partnership for Energy and the Environment (Epee) hebben bij de Europese Unie gepleit voor de invoering van een enkelvoudig energielabel voor verwarmingstoestellen.

In een brief geven de organisaties aan ervoor te vrezen dat de EU na jaren van discussie binnenkort zal kiezen voor een systeem met afzonderlijke energielabels voor verschillende typen verwarmingssystemen. Daar hebben consumenten helemaal geen baat bij, zo stellen de organisaties. De invoering van aparte labels zorgt ervoor dat de energieprestaties van systemen niet goed met elkaar kunnen worden vergeleken. ‘Slecht voor de consumenten, slecht voor het milieu, slecht voor Europa en slecht voor de technische innovatie – want het belemmert de concurrentie tussen verwarmingstechnieken en heeft negatieve impact op het idee van één markt’, is de mening van de EHPA en Epee.

De organisaties stellen dat het gebruik van verschillende labels voordelig zal zijn voor systemen die op fossiele brandstof werken, een gegeven dat haaks staat op de energiedoelstellingen die binnen Europa zijn afgesproken voor 2020. In de brief wordt een pleidooi gehouden voor de invoering van één eenduidig label voor alle verwarmingssystemen, waarop wordt aangegeven wat de primaire energie-efficiëntie is.

Reageer op dit artikel