nieuws

Het Warmtepomp Symposium, dé Vlaamse netwerkdag over warmtepompen

Geen categorie

Op 11 september vindt de vijfde editie van het Vlaamse Warmtepomp Symposium plaats. Een vijfde uitgave mag een eerste jubileum genoemd worden en daarom wordt het succesvolle evenement in een gloednieuw jasje gestoken.

De organisator Warmtepomp Platform (ODE Vlaanderen) besloot om te gaan samenwerken met de organisator van de vakbeurs Climatechno. Climatechno gaat tweejaarlijks plaatsvinden en het Symposium biedt de kans om de snel evoluerende warmtepompmarkt toch jaarlijks te gaan belichten. Ook is een nieuwe locatie gekozen, namelijk het Lamot-congrescentrum in Mechelen. Lamot is een mooie locatie en biedt veel mogelijkheden. Het geeft het evenement uitstraling en het centrum maakt groei mogelijk.

Waarom een Warmtepomp Symposium?

Het Warmtepomp Symposium is geen vakbeurs maar een kwalitatief congres met interessante netwerkmomenten. Het Symposium beoogt één van de hoofdtaken van het Warmtepomp Platform, namelijk informatieverspreiding naar de verschillende doelgroepen die in contact komen met warmtepompen. Men richt zich enkel tot professionals, met name architecten, projectontwikkelaars, installateurs, studiebureaus, geothermische boorbedrijven, duurzaamheidscoördinatoren, leveranciers, producenten, kenniscentra en de overheid.

Het potentieel van de warmtepomp als duurzame warmtebron is slechts beperkt aangeboord. Verschillende partijen uit de sector, zowel bedrijven als kenniscentra, hebben zich gegroepeerd in het Warmtepomp Platform om de Belgische markt te stimuleren en de belangrijkste barrières weg te werken. Het Platform maakt deel uit van ODE Vlaanderen, de koepelorganisatie voor de energiesector, erkend en gesteund door de Vlaamse overheid. Door de samenwerking met de organisator van Climatechno, FCO Media (eveneens uitgever van bladen voor architecten en installateurs) zal de boodschap die het Warmtepomp Platform wil overbrengen sneller zijn weg vinden naar de hierboven vermelde doelgroep.

Partners

Het Warmtepomp Symposium wordt georganiseerd door het Warmtepomp Platform en Climatechno met de gewaardeerde steun van partners actief in de sector. Het belang van de sector wordt onderstreept door het groot aantal bedrijven die partner wensen te worden van het initiatief. Momenteel wordt het gesteund door 22 partners, waaronder leveranciers in de sector en 7 beroepsverenigingen. Wie meer informatie wenst over het Warmtepomp Symposium of hieraan wenst deel te nemen kan terecht op www.warmtepompsymposium.be.

Reageer op dit artikel