nieuws

Techneco presenteert Toros Solar combiwarmtepomp

Geen categorie

Tijdens de VSK2012 presenteerde Techneco de Toros Solar warmtepompcombi. Dit nieuwe concept combineert de duurzame energie uit de bodem met
gratis zonnewarmte. Doordat Techneco van de warmtepomp en de zonnecollector één integrale installatie heeft gesmeed, gaat de COP van het systeem substantieel omhoog.

De Toros Solar warmtepompcombi is tot maximaal 40 procent zuiniger dan de Toros warmtepomp zonder zonnecollector. De Toros warmtepomp zelf is al geruime op de markt en boekt vooral succes in nieuwbouwwoningen. Het toestel is verkrijgbaar met een verwarmingsvermogen van 3 tot 10 kW. Ook beschikt het toestel over een boilervat van 200 liter. Ondanks de goede prestaties van de warmtepomp zocht Techneco naar een configuratie die het systeem nog efficiënter zou maken. Daarbij ging de aandacht vooral uit naar de warmtapwaterbereiding, waarbij de toevoeging van een zonnecollector het meeste effect sorteert.

In het afgelopen jaar voerde Techneco uitgebreide testen uit waarbij uiteindelijk een systeem ontstond van de Toros warmtepomp met een 200
liter voorraadvat gekoppeld aan een zonnecollector en regelstation van de Duitse fabrikant Roth. Door deze combinatie wordt de tapwaterproductie binnen dit warmtepompsysteem voor circa 50% door de zonnecollector verzorgd. De duurzaam gewonnen zonne-energie zorgt zo voor een forse verhoging van het systeemrendement, op een onderdeel waar de warmtepomp juist wat slechter rendeert.

Behalve aan warmtapwaterbereiding draagt de zonnecollector binnen de Toros Solar warmtepompcombi ook bij aan ruimteverwarming. Met de
duurzaam opgewekte warmte in de boiler kan de warmtepomp ook het cv-water voor lagetemperatuurverwarming in de nieuwbouwwoning opwarmen.
De opbrengst van de zonnecollector binnen de ruimteverwarming van de woning ligt op circa 10%. Daarnaast kan de zonnecollector ook worden ingezet voor het regenereren van de bron. Door regeneratie ontstaat een bron die vooral op piekbelasting per saldo minder energie onttrekt op jaarbasis. Dit levert al bij de aanleg van het systeem een kostenbesparing op omdat een iets kleinere bron nodig is. Maar de belangrijkste winst van
regeneratie komt tot uiting in een lager elektriciteitsgebruik en een hogere SPF (jaarrendement). Door deze energetische verbeteringen is de
Toros Solar warmtepompcombi nu al geschikt voor nieuwbouwprojecten met een EPC van 0,4, een eis die naar verwachting in 2015 wettelijk verplicht wordt.

Verder is de nieuwe Toros Solar warmtepompcombi voorzien van een geavanceerde regeling die een goede inregeling mogelijk maakt. Ook is
de nieuwe regeling uitgerust voor het nauwkeurig meten en registreren van de energiestromen. Hiermee is het systeem voorbereid op nieuwe
wetgeving waarin wordt geëist om de energiehuishouding van bodembronnen exact in beeld te brengen. De gebruikers van de Toros Solar
warmtepompcombi bedienen de installatie via een moderne Honeywell kamerthermostaat, waarmee zij het binnenklimaat kunnen regelen en
inzicht krijgen in het presteren van warmtepomp en zonnecollectoren.

Voor de vakman is er de mogelijkheid om de regeling en de prestaties van het systeem op afstand te monitoren. Hierdoor kan hij eventuele
problemen vooraf detecteren en hoeft hij niet voor elke storing naar de woning te rijden. Als een bezoek aan de installatie noodzakelijk is,
weet hij door een storingsanalyse vooraf al precies welke onderdelen nodig zijn.

Meer informatie: www.techneco.nl

Reageer op dit artikel