nieuws

Cursus Succesvol toepassen van warmtepompen

Geen categorie

In samenwerking met het Lente-Akkoord heeft DWA een cursus rond de
toepassing van warmtepompen in woningen en utiliteitsgebouwen ontwikkeld.

Deze praktijkgerichte cursus geeft inzicht in de technische, financieel-economische en organisatorische aspecten van
warmtepompsystemen.

Warmtepompen kunnen zeer succesvol worden toegepast. Helaas zijn er ook
warmtepompprojecten die negatief in het nieuws zijn gekomen. Bijvoorbeeld
omdat bewoners of gebruikers ontevreden zijn over het comfort of de hoge
energiekosten.

Tijdens de cursus ‘Succesvol toepassen van warmtepompen’ leren deelnemers
hoe warmtepompen het beste ingezet kunnen worden. De cursisten krijgen
inzicht in de theorie, praktijk, recente technieken en relevante
ontwikkelingen. De KopStaart aanpak, ontwikkeld door de partners van het
Lente-Akkoord, vormt de rode draad door de cursus.

Deze eendaagse cursus is bedoeld voor medewerkers van ontwikkelaars,
bouwers en woningcorporaties die tijdens het planvormings- tot en met het
gebruikstraject te maken krijgen met warmtepompsystemen. De cursus vindt
elk kwartaal plaats. In principe wordt de cursus centraal in Nederland
gehouden; bij voldoende aanmeldingen in een bepaalde regio zal hij in die
regio worden georganiseerd. De cursus wordt ook incompany aangeboden.

Geïnteresseerden kunnen zich aanmelden via www.lente-akkoord.nl.

Reageer op dit artikel