nieuws

Extra subsidie mogelijk voor volgen warmtepompcursussen

Geen categorie

OTIB, het O&O-fonds voor de installatiesector, heeft een aanvulling op de reguliere OSR geïntroduceerd, genaamd ‘OSR Duurzaam’. Met deze regeling wil OTIB scholing met betrekking tot duurzaamheid stimuleren. De aanvulling op de regeling geldt voor de kalenderjaren 2012 en 2013, en hij is onder andere van toepassing op de warmtepompcursussen van de Warmtepomp Academy.

De reguliere OSR (Onderwijs Stimulerings Regeling) van OTIB geeft recht op een vergoeding van 100 euro per werknemer per jaar voor scholing. De aanvullende OSR Duurzaam geeft recht op 200 euro per werknemer per jaar extra, mits een cursus wordt gevolgd die op de cursuslijst met Duurzame Cursussen van OTIB staat. Het totaalbedrag aan subsidie wordt daarmee 300 euro per werknemer per jaar voor een cursus in het thema ‘Duurzaam’.

Ook warmtepompcursussen van de Warmtepomp Academy vallen onder het bereik van OSR Duurzaam. De Warmtepomp Academy verzorgt verschillende cursussen op het gebied van het ontwerpen en installeren van warmtepompen: Individuele warmtepompen, collectieve warmtepompen, grondgebonden warmtepompen en lucht/lucht-warmtepompen. Na het volgen van een cursus kan de opgedane kennis worden getoetst middels een onafhankelijk CITO-examen.

Meer informatie over de warmtepompcursussen vindt u op de website van de Warmtepomp Academy.

Meer informatie over de OSR Duurzaam-subsidieregeling vindt u op de website van OTIB.

Reageer op dit artikel