nieuws

Werkgroep Warmtepompen Lente-akkoord publiceert factsheet met “do’s en don’ts”

Geen categorie

In de woningbouw is het gebruik van een warmtepomp sterk in opmars. Mits goed geïnstalleerd leidt een warmtepomp tot een hoge energieprestatie en een gezond binnenklimaat. De installatie is echter precisiewerk, waar in de praktijk nogal eens iets mee mis gaat. De werkgroep Warmtepompen van het Lente-akkoord heeft de do’s-and-don’ts voor ontwikkelaars in een handzame publicatie op een rijtje gezet.

Als er met de installatie van een warmtepomp iets mis gaat, wordt dat in landelijke dagbladen breed uitgemeten. In het recente verleden is dat enkele keren gebeurd. De techniek van een warmtepomp kan daardoor snel een negatief imago krijgen. Ten onrechte, meent Claudia Bouwens, programmaleider van het Lente-akkoord: ‘Er zijn gelukkig veel meer goede dan foute voorbeelden. Er is dus geen reden om de warmtepomp in de ban te doen. Er is wel alle reden om goed te kijken naar ervaringen tot nog toe en te leren van gemaakte fouten.’

Vijftig procent

Het Lente-akkoord heeft als doelstelling vijftig procent energiebesparing in de nieuwbouw te bereiken in 2015. Aedes, Bouwend Nederland, NEPROM en NVB hebben zich aan die doelstelling gecommitteerd. Het gebruik van een warmtepomp is (na een goede gebouwschil) een belangrijke en misschien wel onmisbare techniek om die doelstelling te bereiken. Daarom hebben de partijen van het Lente-akkoord een werkgroep ingesteld met installateurs, adviesbureaus en ontwikkelaars, en hen gevraagd om voor de woningbouw de do’s-and-don’ts in kaart te brengen. Het resultaat van dit werk is een handzame brochure voor ontwikkelaars, ontwerpers, bouwbedrijven en installateurs.

Integraal

Een warmtepomp is onderdeel van een totaalsysteem, waarbij alle onderdelen als in een keten met elkaar samenhangen, aldus de brochure. Daarom kan een warmtepomp nooit zomaar aan een traditioneel bouwconcept worden toegevoegd. Voor de ontwikkelaar die denkt met een warmtepomp snel en goedkoop een lage EPC te bereiken, liggen er vele risico’s op de loer. Succes is mogelijk door een warmtepompsysteem integraal mee te nemen bij ontwerp, aanbesteding, tijdens de uitvoering, bij oplevering en in de gebruiksfase. Wie in alle fasen van het bouwproces de toepassing van een warmtepomp goed verankert, kan mooie, energiezuinige projecten realiseren en de bewoners uiteindelijk een goede dienst bewijzen.

Tips en valkuilen

In de factsheet (‘de do’s-and-don’ts voor ontwikkelaars’) geeft de werkgroep per fase van het bouwproces essentiële tips die bijdragen aan een zorgvuldige installatie. Op grond van ervaringen in het verleden zijn ook de valkuilen beschreven, die een bouwondernemer onderweg kan tegenkomen. Download de Factsheet do’s en don’ts warmtepompen.

Ga naar Praktijkvoorbeelden nieuwbouw voor voorbeelden van projecten waarbij warmtepompen zijn toegepast (zoek op trefwoord ‘warmtepomp’).

Meer informatie: ww.lente-akkoord.nl

Reageer op dit artikel