nieuws

Glastuinbouw tevreden over subsidiëring duurzame warmte

Geen categorie

LTO Glaskracht is blij dat telers in 2012 vanuit de regeling SDE+ subsidie kunnen krijgen voor duurzame warmte en duurzame energie voor eigen gebruik. Maar ook warmte-koudeopslag en WKK zouden volgens de organisatie onder de regeling moeten vallen.

LTO Glaskracht Nederland reageert daarmee op een brief die minister Maxime Verhagen van Economische Zaken, Landbouw en Innovatie (EL&I) op 3 november aan de Tweede Kamer heeft gestuurd. Daarin meldt hij dat de Stimuleringsregeling Duurzame Energieproductie (SDE+) in 2012 opnieuw opengaat. Op 31 januari start de eerste van vijf fasen. In totaal heeft Verhagen € 1,7 miljard beschikbaar.

De regeling is zodanig opgezet dat goedkopere projecten eerder voor subsidie in aanmerking komen dan duurdere. Zo krijgen telers voorrang als ze genoegen nemen met een subsidie van maximaal 7 cent/kWh elektriciteit, 19,4 cent/GJ warmte en 48,3 cent/Nm3 groen gas, bedragen die LTO Glaskracht aan de magere kant vindt. „Maar we verwachten niet dat een businesscase er op zal vastlopen’’, aldus energiedeskundige Gaby Duijndam van LTO Glaskracht.

Geen subsidie voor WKO

Met name over de subsidiëring van duurzame warmte (restwarmte en geothermie) en die van het eigen gebruik bij teruglevering van duurzame stroom aan het net, is Duijndam positief. Ze betreurt het echter dat Verhagen geen subsidie wil voor warmte-koudeopslag (WKO) en WKK. „Eerder dit jaar heeft ECN concept-basisbedragen genoemd voor WKO. Het onderzoeksinstituut wilde bedragen per teelt vaststellen, maar kwam daar nog niet uit. Waarschijnlijk heeft EL&I er daarom maar helemaal vanaf gezien.’’

LTO Nederland vindt de subsidiebedragen voor groen gas veel te laag. Volgens portefeuillehouder duurzame energie Eric Douma wordt het voor telers met een bio-WKK daardoor pas interessant in fase 3. „Maar tegen die tijd is het budget al op, verwacht ik.’’

Bron: Vakblad Bloemisterij

Reageer op dit artikel