nieuws

ARCADIS boort naar aardwarmte in Grubbenvorst

Geen categorie

Advies- en ingenieursorganisatie ARCADIS heeft van de joint venture Californië Wijnen Geothermie opdracht gekregen voor de realisatie van twee geothermische putten in het glastuinbouwgebied Californië in Grubbenvorst. De locatie ligt midden in Greenport Venlo met bestaande en toekomstige kassencomplexen. Binnen dit project worden twee gaten geboord met een diepte van twee tot drie kilometer. Vanaf deze diepte wordt warm water opgepompt om de kassen van Wijnen Square Crops te verwarmen. Deze wijze van verwarmen bespaart miljoenen kubieke meters aardgas. Het verwachte geothermische vermogen van dit eerste doublet is circa 6 mW thermisch. De joint venture bestaat uit gebiedsontwikkelaar Californië B.V. en Wijnen Square Crops. De omvang van deze opdracht bedraagt enkele miljoenen euro’s. Dat maakte ARCADIS woensdag bekend.

Werkvoorbereiding

De boorwerkzaamheden starten volgens plan op 1 december 2011. Voor de boringen van de putten wordt op maaiveldhoogte een boorinstallatie geplaatst. De verwachting is dat de beide boringen samen 80 tot 100 dagen duren. Momenteel wordt hard gewerkt aan de werkvoorbereiding. Geothermie is een aantrekkelijke en duurzame bron van energie. Het is omgevingsvriendelijk, onafhankelijk van fossiele brandstoffen en van schommelingen in de prijzen van gas en elektra. “Aardwarmte op Californië bevordert niet alleen duurzaamheid maar geeft ook een blijvend concurrentievoordeel aan tuinders”, aldus Lodewijk Burghout van Californië.

Markt

De realisatie van deze twee putten is voor ARCADIS het eerste project op dit onderdeel van geothermie. “De markt voor duurzame energie is belangrijk voor ons”, aldus algemeen directeur Rob Mooren van ARCADIS Nederland. “Wij verwachten de komende jaren veel van deze markt. Geothermie is één van die ontwikkelingen. Maar ook in wind- en zonne-energie zien we dat innovaties en toepassingen daarvan snel gaan.”

Reageer op dit artikel