nieuws

‘Duurdere installaties zijn geen garantie voor goed binnenmilieu’

Geen categorie

BNA Onderzoek heeft een studie uitgevoerd naar het presteren van onderwijsgebouwen in de praktijk. Hoe doet een school het werkelijk een aantal jaren na de oplevering? Strookt het gebruik met de verwachtingen die ooit geformuleerd zijn het programma van eisen? Zijn de beheerkosten volgens verwachting? En voelen docenten en leerlingen zich op hun plek?

Om hier achter te komen is integraal naar het functioneren van tien schoolgebouwen gekeken. Een onderzoeksteam bestaande uit BBA Binnenmilieu, ICS adviseurs en twee interviewers werkte samen met de architecten van de scholen aan een breed opgezet onderzoek naar binnenklimaat, licht, akoestiek, beheerkosten, gebruik, flexibiliteit en zintuiglijke ervaring. Hiervoor zijn duurmetingen uitgevoerd in de scholen, hebben de docenten enquêtes ingevuld en zijn door participerende observatie de ‘verhalen achter de cijfers’ achterhaald.

Conclusies
Ideaal en werkelijkheid van grote open ruimten verschillen. De grote atria bijvoorbeeld die de scholen willen hebben en
architecten graag ontwerpen, zijn voor de gebruikers niet altijd even aantrekkelijk. Er zijn grenzen aan meervoudig gebruik als bijvoorbeeld de akoestische beperkingen de overhand krijgen. ‘Luisteren naar schoolgebouwen’ toont aan dat enkele jaren na oplevering het binnenmilieu in een deel van de onderzochte gebouwen nog te wensen overlaat. Interessant zijn de details van de bevindingen van de gebruikers. Zo scoorde het merendeel van de scholen wat betreft de CO2-concentratie gemiddeld ‘goed’ tot ‘zeer goed’. Het klimaat wordt echter door de gebruikers als slechter ervaren dan uit de metingen naar voren komt. Dit kan er aan liggen dat CO2 maar één aspect van binnenklimaat is. In scholen waar de gebruikers invloed hebben op het binnenklimaat – door bijvoorbeeld simpelweg een raam te kunnen openen – wordt het klimaat als beter ervaren.
Meer en duurdere installaties zijn geen garantie voor een goed binnenmilieu. Ook is er geen aantoonbare relatie tussen de hoogte van de investeringen in installaties en een lagere EPC. Het onderzoeksteam verkent de mogelijkheden om het onderzoek op te schalen naar een groter aantal schoolgebouwen.

Betrokken bij dit project zijn: Gert Grosfeld (GSG Architecten), Atze Boerstra, Froukje van Dijken en Sarah Juricic (BBA
Binnenmilieu), Rop Krist (ICS Adviseurs), Ton Verstegen en Dolf Broekhuizen. 

Reageer op dit artikel