nieuws

Fossiele energie krijgt € 5,8 mrd rijkssteun

Geen categorie

De overheid stimuleert energie uit fossiele brandstoffen met liefst € 5,8 mrd per jaar. Duurzame energie krijgt €1,5 mrd steun. Dat lijkt aanzienlijk minder, maar duurzame energie is slechts goed voor 4% van de totale energievoorziening. Dat blijkt uit onderzoek dat onderzoeksbureaus Ecofys en CE Delft hebben uitgevoerd in opdracht van energiebedrijf Eneco en Triodos Bank. Er woedt al geruime tijd een Kamerdiscussie over stimulering van duurzame energie en energie uit gas, olie en kolen. Dit onderzoek biedt daarvoor nuttige inzichten.

Stimulering

De onderzoekers hebben berekend dat bij de productie van fossiele energie en kernenergie per jaar €1,4 mrd door de overheid wordt bijgelegd. Deze stimulering bestaat onder meer uit het verlenen van gratis emissierechten aan grootgebruikers en de ondersteuning van technieken voor CO2-afvang en ondergrondse opslag. Via de emissierechten betalen gebruikers voor de uitstoot die vrijkomt bij de productie. Wanneer de overheid deze rechten gratis weggeeft, is dat volgens de onderzoekers in feite overheidscompensatie.

Daarbovenop worden gebruikers van fossiele energie met €4,4 mrd gesteund door de overheid. Deze steun bestaat uit belastingvrijstellingen, bijvoorbeeld voor kerosine en rode diesel. Tevens krijgen grootgebruikers belastingkortingen, omdat het energiebelastingsysteem zo is opgebouwd dat de belasting relatief lager wordt bij grootgebruik. Aangezien het Rijk geen differentiatie maakt tussen duurzame en fossiele energie bij deze kortingen hebben de onderzoekers de overheidssteun zelf toegerekend.

Beleid

Volgens VVD-Kamerlid René Leegte is deze steun voor grootgebruikers welbewust beleid van de overheid. ‘Anders vestigen bedrijven als AkzoNobel en DSM zich in andere landen. In Frankrijk is elektriciteit nu al 30% goedkoper.’

GroenLinks-Kamerlid Liesbeth van Tongeren vindt dat er wel wat van deze steun af kan. ‘Als de kunstsector zijn eigen broek moet ophouden, kun je dat van de grote industrie ook wel vragen.’

Bron:  Financieel Dagblad

Reageer op dit artikel