nieuws

Vijftig aanmeldingen Green Deal

Geen categorie

Op de Green Deal-website van het ministerie van EL&I zijn binnen een maand 50 projecten aangemeld. Het gaat om projecten op het gebied van energiebesparing of lokale opwekking van duurzame energie die rendabel zijn, maar vanwege knelpunten niet tot stand komen.

De voorstellen komen van kleine en middelgrote bedrijven, maatschappelijke organisaties en particulieren. Vaak stuiten ze op problemen met vergunningen of met de lokale inpassing. Soms is het moeilijk om de juiste partijen te vinden die nodig zijn om projecten organisatorisch en financieel van de grond te krijgen.

Regelgeving

Minister Verhagen van EL&I wil helpen dit soort knelpunten weg te nemen. Dat kan door het geven van advies, door partijen met elkaar in contact te brengen, door het wegnemen van belemmeringen in wet- en regelgeving. Verhagen is blij met de belangstelling. “Slimmer en duurzamer met energie omgaan leeft breed bij organisaties, bedrijven en burgers. Ik hoop de komende weken op nog meer initiatieven.” Het grootste deel van de voorstellen gaat over duurzame energie. Vaak zijn het projecten in de gebouwde omgeving, maar ook op het gebied van mobiliteit.

Reageer op dit artikel