nieuws

Verhagen wil in 2012 SDE+ al verruimen

Geen categorie

De voor bedrijven bedoelde subsidieregeling duurzame energieproductie (SDE +) ter stimulering van de productie van duurzame energie, zal vanaf volgend jaar al op een aantal punten worden aangepast. Dat heeft minister Verhagen van Economische Zaken, Landbouw en Innovatie althans ‘in voorbereiding’, schrijft hij in een brief aan de Tweede Kamer.

Zo is de bewindsman voornemens het besluit zo te wijzigen dat vanaf 2012 duurzame warmte en eigen gebruik van duurzame energie kunnen worden meegenomen in de regeling. Ook wil Verhagen per dezelfde datum vanuit de SDE+ een basisbedrag voor renovatie reserveren voor biomassa-installaties die aan het einde van hun subsidieperiode nog door kunnen draaien. Tot slot bekijkt hij de mogelijkheid om te kunnen ‘differentiëren’ tussen windrijke en minder windrijke gebieden. Verhagen zal de Kamer in ieder geval ‘later dit jaar’ informeren over de haalbaarheid van deze wijzigingen, die in de oorspronkelijke plannen niet zijn opgenomen.

Doel van de SDE+, die per 1 juli gefaseerd wordt opengesteld en waarvoor het kabinet 1,5 miljard euro vrijmaakt, is om zo veel mogelijk duurzame energie op te wekken door de goedkoopste vormen te subsidiëren. Zo worden energietechnieken, die voor het maximum basisbedrag van 15 eurocent per kWh groene stroom kunnen opwekken, ‘geschikt geacht voor grootschalige uitrol’ (lees: die komen in beginsel in aanmerking voor subsidie). Nederland wil op deze manier de Europese doelstelling van 14 procent duurzame energie in 2020 halen.

De nu voor 2011 beschikbare 1,5 miljard komt in vier fasen, te beginnen op 1 juli, gevolgd door 1 september, 1 november en 1 december. De extra duurzame energie die daardoor kan worden opgewekt, staat gelijk aan het stroomverbruik van 400 duizend huishoudens

Reageer op dit artikel