nieuws

Hypotheek van energiezuinige nieuwbouwwoning kan €20.000 hoger

Geen categorie

De hypothecaire leencapaciteit voor zeer energiezuinige nieuwbouwwoningen kan aanzienlijk omhoog, zonder dat er sprake is van overkreditering. In de nieuwe Gedragscode Hypothecaire Financieringen is gepland om de leencapaciteit voor woningen met een A-label te verruimen met € 6.500. Volgens nieuwe berekeningen van Bouwfonds Ontwikkeling kan, afhankelijk van het woningtype en de energieprestatie, het leenbedrag verhoogd worden tot € 20.000.

Nieuwbouwwoningen die thans ontwikkeld worden met een A++ of A+++ label zouden voor een ruimere financiering in aanmerking moeten komen dan een‘gebruikelijk’ A label. Dat kan binnen de gestelde kaders van bijvoorbeeld NIBUD en past binnen de normenset van de banken, zo blijkt uit recente berekeningen met de Bouwfonds Woonlastencalculator. Bas van de Griendt, milieumanager bij Bouwfonds: “Nu krijgt een nieuwbouwwoning automatisch een A-label, terwijl er al veel energiezuiniger wordt gebouwd. Er zou een apart labellingsysteem voor nieuwbouwwoningen moeten komen, waardoor de kopers van deze woningen nog eens extra leenruimte krijgen.”

De berekeningen van Bouwfonds Ontwikkeling gaan uit van het ‘spelregelboekje’van NIBUD, maar houdt naast het woningtype juist ook rekening met de energieprestaties van datzelfde woningtype, zoals vastgelegd is in het Lente-akkoord. Van de Griendt: “Woningen met een A++ label zijn de norm voor de nieuwbouwwoningen die nu in ontwikkeling zijn en presteren ten minste 25% beter dan de best denkbare woning met een A-label. Energielasten doen een steeds groter beslag op het besteedbaar inkomen van huishoudens, waardoor mensen met een rijwoning label C in de toekomst feitelijk niet meer kunnen profiteren van hun inkomensgroei. Daarentegen blijft de hypotheekruimte voor een rijwoning label A++ over 30 jaar nog steeds boven de huidige norm van ca. 30%.”

Door de Tweede Kamer wordt momenteel overleg gevoerd met vertegenwoordigers uit de vastgoedsector over energielabels en met de bancaire sector en toezichthouders over de nieuwe gedragscode. Van de Griendt: “Op het gebied van energievoorziening en voorgenomen labelling van energiezuinige nieuwbouwwoningen komt dit samen. De kosten van een hogere hypotheek zijn niets vergeleken bij de hard stijgende energielasten die mensen maandelijks zullen moeten ophoesten.”

Reageer op dit artikel