nieuws

Omslag naar bio-economie moet bij één minister

Geen categorie

Als Nederland een voortrekkersrol wil spelen op het gebied van de bio-economie, moet het huidige, versnipperde beleid op de schop. Creëer een stabiel investeringsklimaat, zorg voor scherpe duurzaamheidscriteria en maak één minister verantwoordelijk. Dat zeggen onderzoekers van het rapport Naar de kern van de bio-economie: De duurzame beloftes van biomassa in perspectief, dat het Rathenau instituut vandaag presenteert.

De Nederlandse overheid en industrie hebben hoge verwachtingen van deze nieuwe groene economie. Energiezekerheid, zelfvoorziening, economische kansen en de overgang naar een werkelijk duurzame economie, zijn de belangrijkste argumenten. De onderzoekers analyseerden niet alleen de technologische stand van zaken. Ook het tot nu toe gevoerde Nederlandse beleid rondom de bio-economie komt aan bod. En, niet onbelangrijk: welke maatschappelijke discussies worden er gevoerd op het brede terrein dat de bio-economie behelst?

Door zijn geografische ligging, infrastructuur en de Rotterdamse haven, heeft Nederland de goede basis voor de overgang naar een bio-economie. Ook beschikken we over technologische kennis om planten, algen en bomen om te zetten in brandstoffen, medicijnen en plastic. Maar een bio-economie behelst meer, zeggen de onderzoekers. Het vraagt om een nieuwe omgang met onze infrastructuur en productiesystemen. Aan- en afvoerroutes moeten bijvoorbeeld worden aangepast. Die lopen dan niet alleen van de Rotterdamse haven het land in maar ook tussen de bedrijven onderling waarbij het afval van het ene bedrijf weer de grondstof voor het volgende bedrijf kan vormen.

Reageer op dit artikel