nieuws

NEN toetst MVO-zelfverklaring bij tien pilot-organisaties

Geen categorie

NEN is gestart met het in de praktijk toetsen van NPR 9026 ‘Handleiding voor zelfverklaring ISO 26000’ bij tien pilotorganisaties.

De deelnemende organisaties zijn Essent, Brabant Plant, CSU, Nijhuis Pompen, ECR-Nederland BV, Ahrend, Van Halteren Infra BV, Mondial Movers, Alliander, PWN Waterleidingbedrijf Noord-Holland en Koninklijke Metaalunie.
NPR 9026 wordt ontwikkeld zodat organisaties via een zelfverklaring aan kunnen geven dat zij hun maatschappelijke verantwoordelijkheid nemen en hoe daarbij NEN-ISO 26000 wordt toegepast.
Bij de ontwikkeling van deze NPR 9026 zijn zowel de normcommissie MVO als MVO Nederland betrokken. In de normcommissie hebben onder andere vertegenwoordigers zitting van VNO-NCW, ministerie van Economische Zaken, FNV Vakcentrale, Goede Waar & Co en het MVO-platform.

Het uitvoeren van het onderzoek (beantwoording vragenlijst) om te komen tot een zelfverklaring wordt ondersteund door een webtool.De externe commentaarronde op NPR 9026 loopt tot 1 mei 2011. Tot die tijd worden het ontwerp van NPR 9026 en een eerste versie van de digitale webtool bij tien organisaties getoetst. Dit met als doel de praktische hanteerbaarheid van de NPR en de webtool te toetsen. En om vast te stellen of het gebruik van NPR en webtool leiden tot een goed onderbouwde betrouwbare uitspraak over de prestaties van de organisaties. De doelgroep van de NPR is vergelijkbaar met de doelgroep van ISO 26000. Daarom zijn uiteenlopende organisaties benaderd voor deelname aan de pilot.

De Koninklijke Metaalunie is betrokken in een parallel traject, dat als doel heeft om de monitor voor de MKB-metaalondernemer af te stemmen op NPR 9026. De monitor is geënt op ISO 26000 en geeft de mogelijkheid om een MKB-bedrijf te toetsen op MVO-gebied.
De ervaringen bij de pilotorganisaties worden meegenomen in de definitieve NPR en webtool. Naast de pilot kunnen tot 1 mei 2011 externe belanghebbenden het ontwerp van NPR inzien en daarop online commentaar geven via www.normontwerpen.nen.nl. Dit commentaar wordt ook meegenomen in de definitieve NPR. Naar verwachting zijn medio 2011 de definitieve NPR en webtool beschikbaar.

Reageer op dit artikel