nieuws

Warmte-/koude-opslag voor gemeentelijke gebouwen Hoogeveen

Geen categorie

De gemeente Hoogeveen gaat voor de energievoorziening van drie gemeentelijke gebouwen warmte-koudeopslag (WKO) toepassen. Het gaat hier om het Raadhuis, het Compagnieshuis en het Werkplein. Het college heeft onderzoek laten doen naar de mogelijkheid van toepassing van een WKO. Uit dit onderzoek blijkt dat het technisch haalbaar is om de 3 gemeentelijke gebouwen te verwarmen en te koelen met grondwater.

Burgemeester en wethouders zien in de WKO-installatie vooral winst voor het milieu. Het college ziet de toepassing van WKO als een voorbeeldproject voor de duurzaamheidsdoelstellingen in de gemeentelijke milieuvisie. Ze laat hiermee zien dat het de ambitie van een klimaat-neutraal beleid serieus neemt.

Uit het onderzoek blijkt dat toepassing van het WKO-systeem 200 ton minder CO2 uitstoot oplevert. Dit sluit goed aan bij één van de duurzaamheidsdoelstellingen in de gemeentelijk milieuvisie, een CO2-neutrale gemeentelijke organisatie. Het toepassen van deze alternatieve energiebron levert een besparing op het gasverbruik van 112.000 m³.

In het begin van week 7 is een start gemaakt met de werkzaamheden, die in mei gereed moeten zijn. Als eerste zal er een boring plaatsvinden voor de zogenaamde haalbron. De bron bevindt zich in het Tjalmapark, net achter het Raadhuis. De infiltratiebron bevindt zich net achter het Werkplein en zal geboord worden nadat de haalbron is voltooid.

Bron: Gemeente Hoogeveen

Reageer op dit artikel