nieuws

Volledig duurzaam in 2050

Geen categorie

De wereld kan volgens een rapport van het Wereld Natuurfonds en Ecofys in 2050 bijna volledig over zijn op duurzame energie. De twee organisaties presenteerden op 3 februari The Energy Report. De techniek om volledig over te gaan op duurzame energie is volgens het rapport nu al aanwezig.

Alleen voor de productieprocessen van onder meer cement en staal zullen in 2050 nog fossiele brandstoffen nodig zijn. Ecofys onderzocht de ontwikkelingen van de mondiale energievoorziening. Het rapport is gebaseerd op drie belangrijke pijlers: elektrificatie van het autoverkeer, consequent doorvoeren van energiebesparende maatregelen en het veel beter benutten van bio-energie wereldwijd. Het is niet alleen een antwoord op de eindigheid van fossiele brandstoffen. Het voorkomt ook dat de opwarming van de aarde de cruciale grens van 2 graden Celsius overschrijdt.


Scenario

Het scenario brengt het toekomstige niveau van energiegebruik in kaart, bij een groeiende wereldbevolking en een verdrievoudiging van de wereldeconomie. Al deze activiteiten worden zo efficiënt mogelijk ingevuld. Vervolgens zijn de energiebronnen voor deze activiteiten gerangschikt naar duurzaamheid. Energie gewonnen uit de zon, wind, water en aardwarmte krijgt de voorkeur. Elektriciteit voorziet in een steeds groter deel van de energievraag. Pas als elektriciteit volledig wordt benut, wordt bio-energie ingezet.

Reageer op dit artikel