nieuws

VEMW: “Meer gebruik van aardgas bij stroomopwekking is gevaarlijk”

Geen categorie

Belangenbehartiger van zakelijke energieverbruikers VEMW vindt het gevaarlijk om meer aardgas in de huidige opwekking van elektriciteit te gebruiken. De afhankelijkheid van gas wordt daardoor te groot. Het is nu ook nog niet nodig, want de energiemix in Nederland al voor 60 procent uit aardgas en er is in Nederland nog voldoende gas te winnen, vindt VEMW.

VEMW reageert hiermee op de adviesbrief van de Energieraad, waarin het Kabinet geadviseerd wordt meer aardgas in te zetten bij de opwekking van elektriciteit. Er zou genoeg gas zijn en in andere landen (VS) richt men zich in toenemende mate op het ontginnen van moeilijk te exploreren gasvoorraden. Dat laatste vindt VEMW voor Nederland nog niet nodig, omdat Nederland “over genoeg natuurlijke bronnen beschikt zeker nog tot 2030 in tegenstelling tot de VS. Wel onderkent VEMW de toegevoegde waarde van aardgas voor wat betreft het verminderen van CO2-uitstoot, maar dat geldt ook voor kernenergie.”

VEMW-directeur Hans Grünfeld is het wel eens met de Energieraad dat vóór de grootschalige winning van onconventioneel gas intensief gekeken moet worden naar aspecten als wet- en regelgeving, de ontwikkeling en benutting van technologieën, de kwaliteit van de onconventionele gassen en de inpassing daarvan in het transmissie- en distributiesysteem. “Die processen kunnen reeds worden opgestart, zodat ook na de uitputting van de eigen conventionele bronnen er een eigen alternatief blijft voor de import van gas, maar het voert te ver om nu al zo fors hier op in te zetten”.

Het feit dat in Noord-Amerika sinds 5 jaar een grootschalige winning van ‘shale gas’ plaatsvindt heeft volgens VEMW te maken met omstandigheden die afwijken van de Europese gasmarkt. Het zijn de kleine marktspelers die zich daar richten op het moeilijk te winnen gas en daarmee de concurrentie aan gaan met de grote spelers op de gasmarkt. “Het gas dat in Nederland wordt gewonnen is van de Nederlandse Staat, in de Verenigde Staten van de landeigenaar. Die heeft daarmee dus een heel ander, financieel, belang”, aldus VEMW op haar site in reactie op het briefadvies van de Energieraad.

Bron: VEMW

Reageer op dit artikel