nieuws

NVOE brengt cursus bodemwarmtewisselaars

Geen categorie

De Nederlandse Vereniging voor Ondergrondse Energieopslagsystemen (NVOE) geeft in het voorjaar een driedaagse cursus rond het integraal ontwerpen van bodemwarmtewisselaarsystemen.

De cursusdata zijn 14, 21 en 28 april.

Gesloten bodemwarmtewisselaarsystemen worden gebruikt als bron voor verwarming en koelen van gebouwen met behulp van een warmtepomp. Gesloten bodemwarmtewisselaarsystemen kunnen onder nagenoeg alle geohydrologische omstandigheden worden toegepast en kennen een zeer lange levensduur van meer dan vijftig jaar.

Mits goed ontworpen garanderen zij een hoog rendement bij zeer lage onderhoudskosten en extreem hoge bedrijfszekerheid. Door de directe en dynamische terugkoppeling tussen gebouw (energievraag), warmtepompsysteem en bodem – de aanvoertemperatuur in het systeem is niet constant maar hangt af van het gebruik – moet het ontwerp aan bepaalde eisen voldoen om het rendement te realiseren.

Deze cursus is ontwikkeld om inzicht in de onderliggende thermische processen en de ontwerpmethoden te verschaffen. De cursist moet na de cursus niet alleen in staat zijn een ontwerpberekening te maken, maar vooral ook inzicht hebben in verschillende systeemconcepten, welke belangrijke randvoorwaarden en ontwerpkeuzes gemaakt moeten worden en hoe deze de kosten en het rendement van het systeem beïnvloeden.
Tevens moet de cursist met behulp van de aangeleverde ontwerpen in staat zijn te beoordelen en te evalueren.

De cursus is in eerste instantie bedoelt voor: Ontwerpers van warmtepomp-bodemwarmtewisselaar systemen, adviseurs, installateurs, grondboorbedrijven en overheden.

Inschrijven voor de cursus kan tot uiterlijk 31 maart 2011.
Initiatiefnemer is de Nederlandse Vereniging voor Ondergrondse Energieopslag (NVOE).

Nadere informatie over de cursusinhoud, aanmelding en data is te vinden op de website www.nvoe.nl.

Reageer op dit artikel