nieuws

Europese Investeringsbank financiert nieuwe hoogspanningsverbinding Randstad

Geen categorie

De Europese Investeringsbank (EIB) verstrekt in totaal een lening van 450 miljoen euro aan TenneT Holding B.V. ter financiering van de bouw en exploitatie van de nieuwe hoogspanningsverbinding door de Randstad. Het contract voor het eerste deel van 150 miljoen euro is getekend door TenneT en de EIB.

Met het project Randstad380kV vergroot TenneT de leveringszekerheid in de Randstad, door de aanleg van een verbinding van Wateringen via Bleiswijk naar Beverwijk. Recent heeft de Raad van State aangegeven dat TenneT kan beginnen met de aanleg van de zuidelijke verbinding tussen Wateringen en Bleiswijk. “De voltooiing van de ringstructuur van de Randstad 380 kV verbinding zal leiden tot een aanzienlijke verbetering van de leveringszekerheid en efficiëntere benutting van de duurzame energie die in de toekomst door windparken op de Noordzee zal worden geproduceerd”, aldus Simon Brooks, vice president van de Europese Investeringsbank en verantwoordelijk voor Nederlandse leningen.

De Europese Investeringsbank is de instelling voor langlopende leningen van de Europese Unie en heeft in de afgelopen vijf jaar ruim 6,8 miljard euro aan leningen verstrekt voor projecten in Nederland. Het ging hierbij onder meer om 2 miljard euro voor diverse energieprojecten, waaronder duurzame energie, elektriciteitstransport, gastransport en biomassa. In 2010 verstrekte de Europese Investeringsbank leningen met een totale waarde van 1,6 miljard euro voor projecten in Nederland.

Bron: TenneT

Reageer op dit artikel