nieuws

Latijnse school Middelburg na restauratie Passief Gebouw

Geen categorie

De voormalige Latijnse School in Middelburg is het eerste rijksmonument dat volgens de principes van het Passief Bouwen is gerestaureerd. Op 8 december wordt aan dit project het PassiefBouwen Keur certificaat toegekend.

De geschiedenis van het gebouw gaat terug tot in de 14e eeuw. Het gebouw is altijd als school in gebruik geweest. De huidige eigenaren hebben zich ten doel gesteld het oorspronkelijke karakter zichtbaar te laten. Zo is de lokalenstructuur zeer herkenbaar en zelfs de kapstokken hangen er nog, alsof de leerlingen ieder moment binnen kunnen komen.

Het bleek niet eenvoudig te zijn de monumentale details te handhaven en het pand te verbouwen volgens de principes van het Passief Bouwen. De gevels aan de tuinzijde zijn intact gelaten. Alle bouwkundige voorzieningen zijn daar aan de binnenzijde aangebracht. Er is als het ware een lichtdichte isolerende doos in het gebouw geplaatst. In de bodem van het voorterrein zijn 120 meter diepe bronnen aangebracht, die warmte- en koudeopslag mogelijk maken voor verwarming en koeling van het gebouw. Er is geen gasaansluiting. Op het dak liggen een zonneboiler en panelen met zonnecollectoren. De energie die nodig is, wordt op deze wijze duurzaam verkregen.

Passief Bouwen is nog geen alledaagse praktijk. Dat betekent dat er veel energie is gestoken in bouwkundige en technische innovaties. Deze inspanningen worden op 8 december beloond met de overhandiging van het PassiefBouwen Keur certificaat door de voorzitter van de landelijke Stichting, ir. Chr. Zijdeveld. Het Keurmerk bestaat sinds 2009 en is slechts enkele malen uitgereikt. Het is de eerste keer dat een rijksmonument is gerestaureerd volgens de principes van Passief Bouwen. Dat het project in aanmerking komt voor het certificaat, is de kroon op het werk van alle partijen die bij de bouw zijn betrokken.

PassiefBouwen Keur is ontwikkeld door de Stichting PassiefBouwen.nl. Deze organisatie is in het leven geroepen om de toepassing van passief bouwen in Nederland te stimuleren. In de stichting zijn particuliere marktpartijen en overheden verenigd. Het keur geeft duidelijkheid op de vraag wat wel en niet passief bouwen genoemd mag worden. De keuringseisen en het bijbehorende protocol zijn afgeleid van Europese voorschriften.

Bron: Schoonen Elektro

Reageer op dit artikel